SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeenisen hartauden kulku

Suomen Ekumeenisen Neuvoston kasvatusasioiden jaoston suunnittelema ekumeeninen ”adventtihartaus”
30.11.2018 Pilottikouluna Kuopion Kalevalan koulu.


Hartauden teema ”Odotuksen aika ennen juhlaa”

Ekumeeninen hartaus toteutettiin evankelis-luterilaisen, ortodoksisen ja katolisen kirkon papiston voimin. Mukana oli myös laulajia. Hartauteen osallistuivat myös islamin oppilaat. ET-oppilailla oli oma hiljentymiseen ja rauhoittumiseen liittyvä ohjelma. (kumppanuuden kori 3, Uskonnolliset tilaisuudet)

Toteutus

Suunnitteluryhmä valitsi ajankohdaksi adventtiajan, johon liittyy kaikilla kristityillä hiljentyminen, juhlaan valmistautuminen ja paasto. Sama tematiikka sopii myös islamin uskoisille ja ET-oppilaille.

Ennakkomateriaali

Kaikki katsomusryhmät saivat ennakkomateriaalin teemaan liittyen sekä pohdintatehtäviä (liitteet1-5). Materiaalissa oppilaat saivat pohtia teemaan liittyviä asioita kuten ”rauhoittuminen, juhla ja siihen valmistautuminen”. Ennakkomateriaalissa oli myös tarkkailutehtäviä hartauteen osallistuville, kuten eri kirkkojen papiston tunnistaminen liturgisten vaatteiden perusteella. ET-oppilaat pohtivat omaa rauhoittumista ja negatiivisten ajatusten välttämistä. (Kori 1. Yleissivistävä osio)

Ekumeeninen hartaus

Hartauden suunnitteli Kuopion kristillinen yhteistyöryhmä. Hartauden kesto on 30 minuuttia. Sen toteutus:
Merkit: ev-lut= ev-lut pappi, ort= ort pappi, kat= kat pappi

Tervetulosanat + esittely, EV-LUT

Alkuvirsi 15, Tiellä ken vaeltaa

Johdanto (EV-LUT) ”Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Adventti, odotus, rauhan ruhtinas, lyhyt avaus teemasta, miksi ollaan koolla.

Vanhan Testamentin lukukappale. KAT

Ortodoksinen rukoushetki. ORT
- alkusiunaus
- veisu
- ektenia (rukoussarja, johon kuoro vastaa Amen)
- veisu
- ektenia
- loppusiunaus
- puhe

”Hiljaa oottaa maa”/EV-lut ja Pohjantien musiikkiluokka

Loppusiunaus KAT

Lähettäminen EV-LUT

Toiminnallinen osio
Elämänkatsomus oppilaat kokoontuivat taiji- opettajan johdolla omana ryhmänään. Heillä oli 30 minuutin mittainen sekä mielen että ruumiin rauhoittuminen.

Teeman käsittely hartauden jälkeen
Teemaa käsiteltiin vielä oppitunneilla yhdessä ennakkomateriaalin ja kokemusten kautta. Opettajat palasivat annettuun ennakkomateriaaliin ja kyselivät, mitä oppilaat olivat nähneet hartaudessa ja miten tilaisuus oli koettu (myös ET-kokemus). (Kori 1.)

Yhteenveto:
Hyvin suunniteltu ja kaikki huomioonottava hartaus oli erittäin onnistunut. Oppilaat olivat sekä hartaustilaisuudessa että toiminnallisessa osiossa rauhallisia ja kiinnostuneita. oppilaat esittivät spontaanisti kiitoksensa hartauden pitäjille taputtamalla. Ortodoksiset ja katoliset oppilaat osallistuivat hartauteen ristinmerkin teolla. Tilaisuus sai hyvän vastaanoton kaikilta. Etenkin ET-oppilaiden huoltajat kirjoittivat somessa olevansa iloisia, kun heidänkin lapsensa huomioitiin kuten muut ja heille tuli ”ulkopuolinen vieras”.

Ennakkomateriaalit: 


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.