SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Arkkipiispa Leo: Opetuksesta puhuttaessa on muistettava lapsi 

Arkkipiispa Leo kiitti SEN:a seminaari-iltapäivän järjestämisestä ja kertoi kokeneensa tapahtuman tärkeäksi ja mielenkiintoiseksi. Hän kokosi käsiteltyjä asioita päätöspuheenvuorossaan. Joulujuhla sekä Suvivirsi kuuluvat suomalaisen koulun juhlakulttuuriin. Niiden poistaminen ei edistä suvaitsevaisuutta vaan niiden läsnäolo nimenomaan antaa pohjaa oikeanlaiselle suvaitsevuudelle. Uusi uskonnonvapauslaki nimenomaan tukee vapautta uskontoon.

 

 

Uskontodialogin taas on oltava reipasta ja aitoa. Sen edellytykset ovat siinä, että uskonnonopettajat ovat sisäistäneet opettamansa asian sekä omaavat pedagogisia taitoja, jotka ovat opetuksessa tärkeitä. Oppikirjojen teossa taas on erityisen oleellista se, että niiden tekijät tuntevat sisältäpäin sen uskonnon, josta puhutaan. Vapaa-ajattelijoita ei tarvitse liikaa pelätä. Neutralisaatio ei koskaan voi saavuttaa neutraalia pistettä, joten sen kannattajat eivät koskaan tule olemaan tyytyväisiä.

 

Opetuksesta puhuttaessa on aina muistettava lapsi, jota varten työtä tehdään. Jos ja kun tulee sellainen tilanne, että lapsi turvautuu johonkin aikuiseen koulumaailmassa, niin hyvin usein se on uskonnonopettaja. Lapset tietävät ja ajattelevat enemmän kuin yleisesti monesti luullaan. Identiteettiä ja elämää rakentavat kertomukset on nostettava arvoon.

 

Viimeiseksi kohdaksi arkkipiispa nosti median. Toimittajien kanssa keskustelu olisi helpompaa jos he tuntisivat asian, josta puhutaan. Tällöin mediakeskustelu olisi myös reilumpaa.

 

Kooste: Iiro SalminenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.