SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Heikki Huttunen: Uskonnonopetus on koulun sisäistä integraatiota edistävä mekanismi 

Heikki Huttunen esittelee julkaisua Uskonnonvapaus ja ulkopolitiikka - suosituksia Suomelle.

Heikki Huttunen toivotti yleisön tervetulleeksi ja kiitti SEN:n kasvatusasiain jaostoa seminaarin järjestämisestä. Hän kertoi kokevansa mielenkiintoisena sen, että viimevuotisten tilastoiden mukaan Tanskassa kirkossakävijöiden määrä on noussut ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan jälkeen.

 

Toisaalta Englannissa on todettu, että kaupungeissa käydään enemmän kirkoissa kun maalla. Huttunen liitti tähän tietoon kristittyjen maahanmuuton kasvavan määrän.

 

”Uskonto ei olekaan joka rintamalla väistyvä trendi” ja varsinkin Euroopan ulkopuolella sen merkitys poliittisessa ja kulttuurisessa elämässä kasvaa entisestään. Huttunen kysyi kuitenkin, että onko tämä ilmiö osa ongelmaa vai ratkaisua?

 

Huttunen kiinnitti kriittistä huomiota myös tutkimukseen, joka koski Suomessa syntyneiden asukkaiden suhtautumista lähiöasumiseen. Tutkimuksen mukaan suomalaissyntyiset muuttavat pois lähiöistä, joissa asuu myös maahanmuuttajia. Toisaalta muutamaa päivää aikaisemmin Espoossa oli järjestetty protesti, jossa vaadittiin ettei lapsia saisi viedä kouluun toiseen kaupunginosaan oman koulun ollessa remontissa.

 

Nämä ilmiöt liittyvät Huttusen mielestä yhteiskunnan eriytymiseen, dis-integraatioon. Sosiaalinen sekä etninen dis-integraatio taas voi johtaa mellakoihin tai vastaaviin ilmiöihin eriytyneiden ryhmien kesken. Uskonnonopetus, jonka Huttunen näkee monikulttuurisuusrakenteena, on koulun sisäistä integraatiota edistävä mekanismi, jossa etniset vähemmistöt saavat toimia subjekteina.

 

Uskonnonopetuksella on kuitenkin huono imago, jolloin sen rooli integraatiota edistävänä resurssina on vaakalaudalla. Tätä on Huttusen mukaan vastustettava. Politiikan piirissä vasemmisto näyttäisi vastustavan uskonnonopetusta vanhasta muistista kun taas oikeisto on alkanut vastustaa sitä säästösyistä. Huttunen piti molempia perusteita epäasiallisina. Uskonnonopetukseen koskevaa ”vanhaa tietoa” on täydennettävä puhuttaessa tämän päivän uskonnonopetuksen sisällöstä tai tavoitteista. Toisaalta moniarvoisesta uskonnonopetuksesta syntyvät kustannukset ovat puoli promillea koko koululaitosta koskevista kustannuksista, joka on pieni summa integraatiota lisäävästä voimavarasta koululaitoksessa. Huttunen kysyikin, että mihin voidaan joutua vältettäessä tämä kustannus?

 

Loppuun Huttunen tiivisti kaksi haastetta, joista ensimmäinen koskee uskonnonopetuksen kehittämistä sekä esiin nostamista resurssina. Toinen haaste taas koskee uskonnonopetusta koulun sisäisenä tehtävänä ja vaikutuspiirin laajentamista: miten uskonnonopetuksen tärkeys saadaan esiin koulun ulkopuolisessa yhteiskunnassa.

 

Kooste: Iiro SalminenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.