SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Jukka Relander ja Tuomas Nevalinna: Kysymysten esittäminen ja kysymään oppiminen on tärkeää 

Jukka Relander ja Tuomas Nevanlinna.

Esseisti Jukka Relander sekä filosofi Tuomas Nevalinna pitivät ajatuksia herättäneen, huumorilla höystetyn dialogin, jonka kantavat ajatukset tiivistän siten, että käsittelen dialogin aiheita. Dialogimaisuus jää koosteesta pois, jolloin se, kumman puheenvuorosta kulloinkin on kysymys ei välttämättä tule lukijan tietoisuuteen. Jukka Relanderin sanoin: ”totuus sijaitsee meidän (Relanderin sekä Nevalinnan) puolivälissä”. 

 

Jukka Relanderin perheessä harrastettiin raamatun lukemista, mutta ei niinkään uskonnollisessa mielessä. Hän halusi seitsemännellä luokalla keskustella mieleensä nousseista raamattuun liittyvistä kysymyksistä, mutta uskonnonopettajan luoma ympäristö ei ollut keskustelulle avoin.

 

Tuomas Nevalinnalla on taas ”etätraumaattinen” suhde uskontoon ja sitä koskeviin kysymyksiin, joista ei lapsuuden kodissa puhuttu. Hän pyrkii suhtautumaan uskontoon avoimesti sekä uteliaasti. Neljävuotiaan Nevalinnan kuva Jumalasta oli epätavallinen. Pauligin kahvimainoksen neidon kaltainen Jumala on kuitenkin varmasti lempeä, huolehtiva ja häneen on helppo samaistua.

 

Mitä uskonnonopetuksen tulisi olla?

 

Ihmiset, jotka suhtautuvat negatiivisesti uskonnonopetukseen saattavat argumentoida niin, ettei lapsille saisi opettaa satuja. Kenelle satuja olisi sitten kerrottava ellei lapsille? Toisaalta narratiivisen tarinan kautta voi oppia paljon muutakin, sellaista mitä faktatieto ei voi kertoa. Tiedonlajeja on myös erilaisia, joista faktatieto on vain yksi. Olisi ajattelematonta tukea vain yhdenlaista tiedonlajia. Sitä paitsi faktat on helppo tarkistaa googlesta.

 

Ajatus neutralisaatiosta siis siitä, että lapset voitaisiin kasvattaa ikään kuin arvovakuumissa on myytti, joka perustuu myyttiin täysin toisista erillisestä ihmisyksilöstä. Jokainen kasvatustapa perustuu johonkin myyttiin, jolloin neutralisaatio on alusta alkaen täysin mahdotonta. Ihminen ei kykene ensin kasvamaan täysi-ikäiseksi ja vasta sen jälkeen valitsemaan sitä traditiota johon tahtoisi syntyä.

 

Hannah Arendtin mukaan kasvattajan tehtävä on ojentaa lapselle merkityksellinen maailma, joka on mahdollista tarvittaessa hylätä. Tradition merkitys tulee taas esiin sen muutoksessa. Muskarissa esiintyvät tiernapojat, joiden esityksestä on kaikki Jumalaa koskevat säkeistöt karsittu pois, on lähinnä huvittavaa. Eikö ihmisellä saa olla mahdollisuutta olla uskonnon kanssa tekemisissä?

Mitä tarkoittaa tunnustuksellisuus?

 

Kaikki opetus on tunnustuksellista. Omaa opetettavaa ainetta on pidettävä arvossa, jotta sen opetus olisi mielekästä. Partisaaninen opetus, joka on elävää ja intohimoista opetusta on tärkeää. On seistävä oman maailmankuvansa takana ja pidettävä siitä kiinni, luotava tarinaan merkityksiä.

   

Konfliktit hyvin harvoin johtuvat uskonnoista itsestään vaan niiden taustalla on yleensä poliittis-taloudellisia kysymyksiä. Konfliktit saattavat saada uskonnollisia piirteitä, joista sitten syytetään uskontoja. Toisten käsityksiä ja näkemyksiä olisi kuitenkin suvaittava, sillä kaikesta uskonnollisuudesta siivottu julkinen tila on mahdoton. Uskonto on ilmiö, joka tapahtuu kuitenkin. Toiseutta on helpompi suvaita jos ei lähtökohtaisesti oleta sen olevan sietämätöntä. Äärimmillään liberalismi ja fundamentalismi ovat enemmän toistensa kanssa samankaltaisia kuin erilaisia rakentaessaan muureja ympärilleen ja sulkiessaan toiset pois omasta piiristään.

  

Ihmisillä on hatarat käsitykset uskonnosta. Uskonnonopetuksen tulisikin olla ymmärrystä lisäävää, puhuttelevaa sekä partisaanista. Lisäksi kysymysten esittäminen ja kysymään oppiminen on tärkeää.  Ymmärryksen lisäämisen haaste ei toisaalta kuulu vain koululle vaan sitä olisi harrastettava kulttuurissamme yleisemminkin.

 

Kooste: Iiro SalminenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.