SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskontojen vuoropuhelu - seminaari 23.− 24.10.2009 Kuopiossa

Seminaariväki koolla ort. seurakunnan salissa. Taustalla vaikuttava seinämaalaus. Kuva: Risto Aikonen.Lauantaina 24.10. seminaariväki kokoontui monikulttuurisessa Kalevalan koulussa, Uskontojen rooli on tullut yhä näkyvämmäksi ja merkittävämmäksi. Ne näkyvät mediassa, politiikassa ja ihmisten kanssakäymisessä. Valitettavan usein uskonnot nähdään riidankylväjinä. Niiden perimmäinen sanoma ei kuitenkaan ole vihan eikä väkivallan sanoma. Uskontojen tulisi palvella rauhaa ja sovintoa. Tästä oltiin yhtä mieltä runsaan 50 hengen voimalla seminaarissa Kuopiossa 23.–24. lokakuuta.

 

Eri kirkkojen edustajia, mukana erityisesti opetusväkeä, kokoontui kahdeksi päiväksi Kuopioon kuuntelemaan asiantuntijaesitelmiä ja keskustelemaan uskontojen vuoropuhelusta esi- ja perusopetuksessa sekä lukiossa. Seminaarin järjestelyistä vastasi SEN:n kasvatusasiain jaosto yhteistyökumppaneinaan Suomen ortodoksinen kirkko, Kuopion Kalevalan koulu ja Euroopan Unionin kotouttamisrahasto.

 

Perjantaina 23.10. kokoonnuttiin Kuopion ortodoksisen seurakunnan seurakuntasaliin, jonka vaikuttava, ylösnousemusta kuvaava seinämaalaus on Petros Sasakin maalama.

Alustusten ja keskustelun jälkeen seminaari jatkui ehtoopalveluksella ortodoksisen kirkollishallituksen kotikirkossa. Sen toimittivat arkkipiispa Leo, isä Harri Peiponen ja hiippakuntasihteeri Juha Antikainen.

Vilkasta uskontojen kohtaamisen keskustelua jatkettiin arkkipiispa Leon residenssissä. Monikulttuurisuus näkyi myös mainiossa ilta-ateriassa, jonka kasvatusasiain koordinaattori Sirpa Okulov oli taidolla laittanut kreikkalaisen kulinarian linjaa seuraten.

 

Kasvatusasiain jaoston puheenjohtaja Arto Kallioniemi kitti arkkipiispa Leoa kouluissa annettavan oman uskonnon opetuksen aktiivisesta puolesta puhumisesta ja siitä, että seminaariväki oli saanut kutsun arkkipiispan residenssiin. Arkkipiispa Leo totesi näkevänsä SEN:n kasvatusasiain jaoston työn erittäin tärkeänä ja juuri nyt varsin ajankohtaisena, kun koulun uskonnonopetuksen teemat on nostettu näyttävästi esille.

 

Seminaari jatkui Kalevalan koulussa, jossa yliopistonlehtori Risto Aikonen toimitti aamurukousksen. Koulun rehtori Merja Laininen toivotti seminaariväen tervetulleeksi.

 

Seminaari jatkui kiinnostavien teemojen puitteissa iltapäivään.

 

Ohjelma oli seuraavanlainen

Perjantai 23.10.

15.00 Ilmoittautuminen ja kahvit

16.00 Seminaarin avaus

Kaj:n puheenjohtaja, professori Arto Kallioniemi, Helsingin yliopisto

16.30 Uskontojen välinen dialogi

Opetusneuvos Pekka Iivonen, Opetushallitus

17.15 Oman uskonnon opetus mahdollisuutena kulttuurien kohtaamiseen

SEN:n pääsihteeri Heikki Huttunen

19.00 Ekumeeninen ehtoopalvelus

Arkkipiispa Leo, isä Heikki Huttunen ja hiippakuntasihteeri Juha Antikainen

20.00 Kreikkalainen iltapala, Arkkipiispa Leon residenssi

Lauantai 24.10.

9.00 Aamurukous ja aamukahvi

10.00 Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa

Lastentarhanopettaja, TK Silja Lamminmäki-Vartia, Helsinki

11.00 Näkökulmia uskontodialogiin kasvatuksessa (neljä alustusta)

Museo oppimisympäristönä

Museolehtori, FM Marja Louni, Kuopio

Kouluyhteistyötä ja arjen ekumeniaa

Nuorisotyönohjaaja Liisa Siikanen, Helsinki

12.00 Lounas

13.00 Kokemuksia monikulttuurisesta koulusta

Opettajat Jyri Kokkonen, Anna-Kaisa Launonen, Maritta Pikkuvirta ja Naser Omarieh, Kalevalan koulu, Kuopio

Maahanmuuttajien kotoutusprojekti

Rehtori Merja Laininen, Kalevalan koulu, Kuopio

14.00 Mahdollisuudet uskontodialogiin kasvatuksessa

Professori Arto Kallioniemi ja TM Juha Luodeslampi, Helsinki

15.00 Kahvi ja päätössanat


Alkurukouksen ja kahvien jälkeen seminaarin avasi kasvatusasiain jaoston puheenjohtaja, professori Arto Kallioniemi.  Hän toivotti osanottajat tervetulleiksi ja ilmaisi ilonsa siitä, että on voitu tän...
Opetusneuvos Pekka Iivonen Opetushallituksesta jatkoi Kallioniemen pohdintaa uskontodialogista. Hän totesi uskonnonopetuksen tulevaisuuden olevan varsin ajankohtainen ja paljon puhuttu asia. Asia tule...
SEN:n pääsihteeri Heikki Huttusen aiheena oli Oman uskonnon opetus mahdollisuutena kulttuurien kohtaamiseen. Hän totesi, ettei ole kasvatustieteilijä vaan ekumeeninen työntekijä ja havainnoitsija, kui...
Lastentarhanopettaja, TK Silja Lamminmäki-Vartia työskentelee monikulttuurisessa päiväkodissa Vantaalla. Hän on teologian opinnoissaan pro gradu -vaiheessa. Tutkimuksen aihe on uskontokasvatus monikul...
Tervetuloa Suomen ortodoksiseen kirkkomuseoon! ”Ryhmässämme ei ole yhtään ortodoksia, joten meidän ei kannata tulla kirkkomuseoon.” Tällainen kommentti on esitetty, kun olen toivottanut opettajia terv...
Idea opastetusta hautausmaakierroksesta syntyi Helsingin Etu-Töölön yläasteella 1990-luvun alussa olleen opettajien lomautuksen aikana. Elämyksiä ja oivalluksia sisältäviä oppitunteja alettiin kutsua...
Rehtori Merja Laininen kertoi monikulttuurisen Kalevalan koulun rakenteista: maahanmuuttajaoppilaiden prosenttiosuus on 19, koulussa on monipuolista opetusta, mm. tanssia, liikuntapainotusta valinnais...
Dialogi? Edellyttääkö jännitettä eli sitä, että ollaan selkeästi eri mieltä? Mihin dialogilla pyritään? Onko se itseisarvo? Yksi vastaus: globaalietiikka. Toinen vastaus: hymyn pedagogiikka.

Uskontojen vuoropuhelu kasvatuksessa - tienä rauhaan -seminaarissa kameran takana oli yliopistonlehtori Risto Aikonen.
 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.