SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Arto Kallioniemen avauspuheenvuoro

Arto Kallioniemi (Kuva: Risto Aikonen) Alkurukouksen ja kahvien jälkeen seminaarin avasi kasvatusasiain jaoston puheenjohtaja, professori Arto Kallioniemi.  Hän toivotti osanottajat tervetulleiksi ja ilmaisi ilonsa siitä, että on voitu tänä vuonna tulla Kuopioon. Vuotta aiemmin Helsingissä järjestetystä vastaavasta seminaarista saatiin hyvää palautetta ja kasvatusasiain jaostossa otettiin kiitollisina vastaan mahdollisuus saada keskustella tästä tärkeästä teemasta Kuopiossa.

 

– Uskontojen vuoropuhelu kasvatuksessa on omassa ympäristössämme erittäin ajankohtainen ja kansainvälisestikin tärkeä teema. Pitkiin aikoihin ei länsimaisessa yhteiskunnassa ole keskusteltu uskonnosta niin paljon kuin nyt.

 

Seminaarin aluksi tehtiin esittelykierros ja kuultiin, kuinka monipuolisella ja ekumeenisellakin joukolla oltiin uskontokasvatusasioita pohtimassa.

 

Kallioniemi kertoi miettineensä erityisesti viime aikoina, mitä uskontojen vuorovaikutus kasvatuksessa merkitsee. Suomi on 1990-luvulta lähtien muuttunut yhä moniuskontoisemmaksi, -kulttuurisemmaksi ja -arvoisemmaksi. Tämä muutos on historiallisesti ainutlaatuinen, sillä näin monimuotoinen suomalainen yhteiskunta ei ole koskaan aiemmin ollut.

 

Alueellisista eroista huolimatta Suomi on ollut hyvin homogeeninen maa. Kallioniemi kertoi uudesta opettajankoulutusohjelmasta, jossa on huomioitu yhteiskunnan monimuotoistuminen. Monikulttuurisuuskasvatuksen kuultiin olevan Suomessa vielä varsin uusi asia, perinteet ovat lyhyet. Kallioniemi esitteli yhteiskunnan moniuskontoistumisen uskonnonopetukselle aiheuttamia haasteita.

Professori Kallioniemen esitys herätti useita kysymyksiä ja kommentteja. Esityksessä viitattuun kulttuurisen essentialismin välttämiseen kaivattiin selvennystä. Kallioniemi selvensi sen tarkoittavan sitä, ettei omaa kulttuuria pidettäisi itsestäänselvyytenä ja automaationa. Olisi tärkeää, että nähtäisiin muidenkin kulttuurien merkitys.

 

Tematiikasta syntyikin keskustelua. Todettiin, että Suomessa on vielä niin vähän erilaisuutta, että monikulttuurisuuskasvatuksen suhteen on oikeastaan ”kahden kerroksen väkeä”, sillä Suomen joka kolkka ei ole yhtä monikulttuurinen. Esimerkiksi Kuopion ympäristössä monikulttuurisuutta ei pääse ”reenaamaan” yhtä hyvin kuin eteläisessä Suomessa. Kallioniemi piti huomiota hyvänä, mutta totesi, että jollain tavalla pitäisi silti pystyä antamaan kaikille lapsille ymmärrystä monikulttuurisuudesta.

 

Kuultiin myös kommentti, että kouludialogin voisi nähdä vieläkin laajemmin kuin uskonto- ja kulttuuridialogina; lapsen arjen kokemukset olisi saatava dialogiin koulukulttuurin kanssa. Todettiin myös, että vaikka joka puolella Suomea ei olekaan yhtä monikulttuurista, ei monikulttuurisuuteen voi olla törmäämättä tavalla tai toisella.

 

Pääsihteeri Heikki Huttunen kertoi kuulleensa, että tänä päivänä joka 11. synnyttäjä on itse syntynyt jossain muualla kuin Suomessa. Tilanne on siis koko ajan muuttumassa. Vaikutteita tulee jatkuvasti joka puolelta.

Arto Kallioniemen diaesitys

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.