SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Juha Luodeslampi: Learning by smiling

Juha Luodeslampi (kuva: Risto Aikonen). Dialogi? Edellyttääkö jännitettä eli sitä, että ollaan selkeästi eri mieltä? Mihin dialogilla pyritään? Onko se itseisarvo? Yksi vastaus: globaalietiikka. Toinen vastaus: hymyn pedagogiikka.

 

Globaalietiikka

– dialogi johtaa siihen, että uskontojen yhteinen aines löytyy: ihmisoikeusaines

– dialogin kautta rauha ja hyvät asiat toteutuvat

 

Learning by smiling

– eksistentialismin perinteessä toiseus muodostaa haasteen

– minuuden ja toiseuden välissä vuorovaikutus, jotain muuta, kolmanteus

– parhaimmillaan kolmanteudessa positiivinen eksistenssin tila latautuu

 

Miten hymyyn päästään?

– autenttinen kohtaaminen…Levinas, Sartre

– nyt tapahtuminen

– vastuu – turvallisuus

– itkeä hymyssä, nauraa hymyssä

– hymyn dialogi – hymyn pedagogiikka

 

Dialogi edistää positiivista eksistenssin tilaa

 

Jännite ei aina tarkoita riitelyä

 

Dialogi edellyttää jo lähtökohtaisesti sitä, että ollaan eri mieltä jostakin, puheenaiheen olevasta asiasta on vähintään kaksi erilaista mielipidettä. Jännite kuuluu dialogiin. Jännite ei tarkoita automaattisesti riitelyä. Päinvastoin. Aito dialogi tuo esiin näkökohtia ja asioita, joita ei välttämättä ole kummallakaan valmiina mielessä, vaan ne syntyvät dialogisessa vuorovaikutuksessa.

 

Vapaa ilmatila syntyy hymyn myötä

 

Maailman globalisoituessa eettiset haasteet ovat ylittäneet kansojen ja maiden rajat. Ei ole muuta tietä, kuin pyrkiä kunnioittavalla asenteella etsimään neuvottelun ilmapiiriä, sitä tehden rauhaa ja kestäviä keinoja elämän jatkumiselle.

 

– Kun aikansa käy dialogia eri osapuolten kesken, löytyy kaikista uskonnoista lopulta yhteistä pintaa: ihmisoikeusasiat ovat usein sellaisia. Myös halu rauhaan on useimmiten lopulta pohjalla.

 

– Toinen vastaus on, niin väitän, hymyn pedagogiikka. Tämän käsitteen olen juuri kehittänyt miettiessäni niitä edellytyksiä, joita dialogi syntyäkseen vaatii. Dialogi ei voi syntyä varaukselliseen, alistavaan ilmapiiriin. Se syntyy hymyn myötä: lämmön, huomioonottavan asenteen, myönteisyyden hengessä. Hymyn pedagogiikka on se sana, joka kuvaa positiivisuutta, vapaata ilmatilaa, joka täyttyy dialogista ja väistämättä johtaa hyviin asioihin.

 

Katkelmia Juha Luodeslammen haastattelusta Kirkko ja koti -lehdessä 4.11.2009

 

Luodeslampi: Learning by smiling

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.