SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kokemuksia monikulttuurisesta koulusta

Naser Omariehia, Anna-Kaisa Launosta, Merja Lainista ja muita työtään esitelleitä Kalevalan koulun opettajia kiitettiin kiintoisista alustuksista. Arto Kallioniemi luovutti Abrahamin lapset -julkaisun jokaiselle (kuva: Risto Aikonen). Rehtori Merja Laininen kertoi monikulttuurisen Kalevalan koulun rakenteista: maahanmuuttajaoppilaiden prosenttiosuus on 19, koulussa on monipuolista opetusta, mm. tanssia, liikuntapainotusta valinnaisena ja maahanmuuttajille siirtymävaiheen opetusta ennen suomenkielisiin luokkiin siirtymistä. Maahanmuuttajaoppilaiden opetus on räätälöityä, sillä he eivät opiskele kaikkia reaaliaineita, vaan niistä rakennetaan ainekokonaisuudet, jotka on vähintään hallittava.

 

Koulussa opetetaan myös maahanmuuttajaoppilaiden äidinkieliä, käytännön syistä ei kuitenkaan kaikkia. Koulu järjestää myös vapaa-ajan toimintaa, erilaisia projekteja ja kokeiluja. Ajatus perheoppimisesta on ollut pinnalla parisen vuotta ja yhteistyö vanhempien kanssa koko ajan tiivistynyt. Uudenlaista arvokeskusteluakin on käyty ja pyritty pohtimaan ”mikä meidän tehtävämme koulussa on?”

 

Haasteena koetaan se, että kaikki uudet hankkeet on rahoitettava jotenkin muutoin kuin kunnan rahalla. Kunnan rahalla saadaan rahoitettua vain koulupäivien osuus, muttei vapaa-ajan projekteja. Tavoitteena on edistää lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kotoutumista. Suomen kielen ja kulttuurin opettamisen lisäksi halutaan vahvistaa perheoppimista toimintamallina ja lisätä kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta.

 

Valmistavan luokan opettaja Anna-Kaisa Launonen kertoi työstään: Hänen oppilaansa ovat luokassa yleensä 1-3 vuotta, lapsen tilanteesta riippuen. Suomalaisiin luokkiin siirrytään pikkuhiljaa, ensin ollaan mukana esim. liikunta- ja käsityötunnilla. Hän opettaa myös suomea maahanmuuttajaoppilaille ja vetää äitikerhoa. Uskonnostakin äitikerhossa puhutaan joskus, äitien aloitteesta. Maahanmuuttajaäideillä on paljon kysymyksiä ja huolia ja kerhon vetäjä kokee olevansa jonkinlainen linkki yhteiskunnan ja maahanmuuttajaäitien välillä.

 

Valmistavan luokan opettaja Jyri Launonen totesi, että hänen luokkansa oppilaat tulevat tuskin koskaan suorittamaan peruskoulun oppimäärää, sillä heillä ei ole aiempaa koulunkäyntitaustaa eikä suomen kielen taitoa. Integraatiota ei juuri ole, vaan liikuntatunnitkin pidetään omassa ryhmässä. Ongelmana on pitkään ollut, miten päästä eteenpäin oppilaiden kanssa, joilla puutteellinen koulutausta. Ammattiopistolle nyt saatu linja, joka valmentaa ammatillisiin opintoihin. Opettajalla on myös vapaa-ajalla varsinkin poikien kanssa erilaista toimintaa ja viime aikoina on saatu muutamia nuoria mukaan yleisurheiluseuraan. Oppilaat ovat olleet innostuneita. Myös kunnan nuorisopuolella on vapaa-ajan ohjattua toimintaa maahanmuuttajanuorille ja hedelmällistä yhteistyötä heidän kanssaan tehty.

 

Venäjänkielisen luokan opettaja Maritta Pikkuvirta kertoi opettavansa sopeutumisongelmaisille oppilaille venäjää äidinkielenä ja suomea toisena kielenä sekä mm. historiaa, matematiikkaa, kemiaa ja fysiikkaa. Heillä on käytössään suomenkieliset oppikirjat mutta asiat käsitellään venäjäksi. 7-9-luokkalaiset käyvät vain suomen kielen tunneilla ja osallistuvat suomenkieliseen opiskeluun. Avustajia käytetään tulkkaukseen tunneilla. Muutamat vanhemmat eivät joskus aiemmin halunneet lapsilleen venäjän opetusta, mutta nyt kaikilla on oman äidinkielen ja kirjallisuuden (nämä ovat erikseen venäjällä) opetusta.

 

Naser Omarieh kertoi opettavansa islamia ja arabiaa ja kiertelevänsä Kuopion eri kouluissa opettamassa. Hänenkin oppilaansa ovat sopeutumisongelmaisia, kulttuurienväliset erot ovat suuria. Opettaja saa olla monitaituri. Paras palkinto opettajalle onkin, kun lapsi lähtee hymyillen luokasta. Naser Omarieh kertoi, että myös hänen oppilaidensa vanhemmat ovat joskus suhtautuneet skeptisesti oman äidinkielen opetukseen, mutta enimmäkseen on ymmärretty että se on tärkeää. Vanhemmilla on monenlaista suhtautumistapaa ja joskus ihmetystä myös siitä, että heidän lapsensa opiskelevat eri luokissa kuin suomalaiset. Maahanmuuttajalapsille ja -nuorille opetetaan asioita, jotka ovat suomalaisille ihan itsestään selviä.

 

Joskus joutuu selittämään juurta jaksain sekä vanhemmille että oppilaille, miksi pitää ja kannattaa opiskella sekä Suomen että oman maan ja kulttuurin asioita ja sekä suomea että omaa äidinkieltä. Uskonnonopetuksessa on se vaikeus, että on rajallista mitä pystyy opettamaan. Islamissa on lisäksi eri suuntia (sunnit, shiiat), joten tunneilla on oltava varovainen, koska eri suuntien välillä on eroja. Hänellä on mm. turkkilaisia, irakilaisia, sudanilaisia ja marokkolaisia oppilaita; samoilla tunneilla käy hyvinkin erilaisia oppilaita.

 

Kun heidän perheensä ovat tulleet Suomeen, vanhemmat eivät ole tienneet Suomesta juuri mitään. Heille on ollut aluksi kauhistus esim. tyttöjen osallistuminen uintitunneille. Suhtautuminen tällaisiin asioihin on jonkin verran muuttunut eikä joka asiasta tarvitse enää erikseen keskustella. Silti aika ajoin tällaisia keskusteluja tulee. Aika on kuitenkin tehnyt tehtävänsä, nykyisin suhtaudutaan avoimemmin ja ainakin keskustellaan asioista, aiemmin ei välttämättä edes keskusteltu.

 

Maahanmuuttajaoppilaiden opettajien kokemusten ja arkikertomusten kuuleminen oli erittäin mielenkiintoista ja avartavaa. Näistä kertomuksista piirtyi monipuolinen ja värikäs kuva monikulttuurisen koulun arjesta.

Kalevala School

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.