SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Silja Lamminmäki-Vartia: Uskontodialogia monikulttuurisessa päiväkodissa

Silja Lamminmäki-Vartia (Kuva: Risto Aikonen). Lastentarhanopettaja, TK Silja Lamminmäki-Vartia työskentelee monikulttuurisessa päiväkodissa Vantaalla. Hän on teologian opinnoissaan pro gradu -vaiheessa. Tutkimuksen aihe on uskontokasvatus monikulttuurisessa päiväkodissa. Hänen mukaansa varhaiskasvatuksen vahva luterilainen perinne on sysännyt uskontokasvatuksen usein seurakuntien vastuulle ja päiväkotien tehtäväksi jää vain kysyä vanhemmilta, saako heidän lapsensa osallistua pääsiäis- tai joulukirkkoon.

 

– Oikeasti on kysymys paljon enemmästä kuin ev.-lut. kirkosta. Varahaiskasvatussuunnitelman (Vasu) mukaan lapsille tulee opettaa oman uskonnon tai katsomuksen perinteitä ja tapoja ja tutustuttaa heitä eri uskontoihin.

Monikulttuurisessa päiväkodissa voi esimerkiksi järjestää tilaisuuden, jossa lapsille kerrotaan vauvojen nimeämisestä. Tähän voi pyytää mukaan vaikkapa muslimiäidin ja ev.-lut. kirkkoon kuuluvan äidin samaan aikaan. Näin oli toimittu Lamminmäki-Vartian päiväkodissa ja tuloksena oli ollut kiinnostava ja avartava tapahtuma.

 

Kun lapsille luetaan Raamatun kertomuksia, voidaan samaan aikaan toisaalla lukea islamin kertomuksia. Ja esimerkiksi kotileikkeihin voi hankkia rukousmaton.

 

Lapset intoutuvat helposti keskustelemaan esimerkiksi symboliikasta, kuten rististä ja puolikuusta.

– Valitettavan usein luullaan, ettei monikulttuurisessa ympäristössä voi olla uskontokasvatusta. Uskoon liittyvistä asioista saa ja pitää puhua. Päiväkotien uskontokasvatuksen lähtökohta on, että keskustelua sen sisällöstä käydään päiväkodin lisäksi myös vanhempien ja lasten suuntaan.

– Lasten kasvatus kohtaamaan erilaisia kulttuureita ja uskontoja on syytä aloittaa mahdollisimman varhain. Usein vanhempien asenteet ja rajoittuneisuus ovat kuitenkin esteenä. Lapsilla ei ole itsestään ennakkokäsityksiä, kyse on aidosta kiinnostuksesta.

 

Lamminmäki-Vartian esitys kirvoitti kiitoksia ja keskustelua. Hänen antamistaan käytännön esimerkeistä kiiteltiin. Keskustelussa tuli esille mm. se, että meillä Suomessa on aina opetettu, että on kaksi asiaa, joista ei sovi puhua. Toinen on politiikka ja toinen on uskonto. Tämän opetuksen mukaan vaikenemme näistä kiintoisista teemoista, vaikka oikeasti molemmista on paikallaan kiihkottomasti keskustella.

 

Silja Lamminmäki-Vartian esitys alla:

Uskontodialogia päiväkodissa

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.