SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskontojen vuoropuhelu kasvatuksessa – tienä rauhaan 10.-11.10.2008

Suomalainen yhteiskunta on muuttunut radikaalisti 1990-luvulta lähtien. Yhteiskunnallinen todellisuus ei ole ollut koskaan aiemmin yhtä monimuotoinen kuin tänä päivänä. Monikulttuurisuuskasvatus on meillä kuitenkin suhteellisen tuore ilmiö. Monia asioita siihen liittyen ollaan vasta kehittelemässä ja profiloimassa.

 

SEN:n kasvatusasiainjaoston järjestämässä Uskontojen vuoropuhelu kasvatuksessa –tienä rauhaan -seminaarissa10.-11.lokakuuta keskusteltiin monikulttuurisuuskasvatukseen ja erityisesti uskonnonopetukseen sekä uskontodialogiin liittyvistä päivänpolttavista aiheista.

 

Seminaarin noin 70-henkinen osallistujajoukko koostui suureksi osaksi opettajista mutta mukana oli myös kirkkojen työntekijöitä ja muita kasvatusalan ammattilaisia. Seminaarin järjestelyistä vastasi SEN:n kasvatusasiain jaosto yhteistyökumppaneinaan Suomen Lähetysseuran ja . Arkkitehti Karl August Wreden suunnittelema, yli satavuotias Lähetyskirkko tarjosi upeat puitteet kiinnostavalle seminaarille.

 

Ohjelma oli seuraavanlainen:  

 

Perjantai 10.10.

 

15.00            

Ilmoittautuminen ja kahvi 

     

16.00           

Seminaarin avaus

SEN:n kasvatusasiain jaoston pj, professori Arto Kallioniemi

                     

16.30

Uskontojen välinen dialogi

Opetusneuvos Pekka Iivonen, Opetushallitus

 

17.15

Oman uskonnon opetus mahdollisuutena kulttuurien kohtaamiseen

SEN:n pääsihteeri Heikki Huttunen

 

keskustelua

 

19.00

Ekumeeninen ehtoopalvelus Uspenskin katedraalissa

 

20.00            

Iltapala Uspenskin katedraalin kryptassa

 

Lauantai 11.10.

 

9.00              

Laudes Pyhän Henrikin katedraalissa

Isä Teemu Sippo

 

10.00            

Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa

KK, teol. yo Silja Lamminmäki-Vartia

 

keskustelua

 

11.00            

Näkökulmia uskontodialogiin kasvatuksessa (neljä alustusta)

 

• Katolinen näkökulma uskontokasvatuksessa

TM Marjatta Jaanu-Schröder

 

• Kouluyhteistyötä ja arjen ekumeniaa

Nuorisotyönohjaaja Liisa Siikanen

 

12.00

Lounas        

 

13.00 alustukset jatkuivat                       

 

• Abrahamin lapset

Pastori Sanna Ylä-Jussila

 

• Kulttuurien kohtaaminen – kuva yhteisenä kielenä

TM Sirpa Okulov

 

14.00

Mahdollisuudet uskontodialogiin kasvatuksessa

Professori Arto Kallioniemi ja TM Juha Luodeslampi

 

15.00

Päätössanat

Arto Kallioniemi

 

KahviSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.