SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Keskustelua

Vastaamassa Sylvia Tast, Silja Lamminmäki-Vartia, Heli Nederström ja Saila Poulter.

Alustuksia seuranneessa keskustelussa kysyttiin, miten katsomuskasvatus todellisuudessa näkyy päiväkotien arjessa, sillä katsomuskasvatus ei tällä hetkellä näy kotiin perheille. Alustajat totesivat, että katsomusten moninaisuus riippuu päiväkotiryhmäläisten kotitaustoista. Niiden mukaan tehdään yhteinen juhlakalenteri ohjaamaan vuodenkiertoa. 

 

  • Katsomuskasvatus ei ole vain juhlia tai projekteja, vaan tapahtuu keskustelujen ja kohtaamisten kautta.
  • Työ on vasta alussa ja koulutusta kuitenkin tarvitaan. 
  • Ensi vuonna tehdään myös paikalliset suunnitelmat, johon toivotaan yhteistä ideointia ja myös ulkopuolisten toimijoiden aktiivisuutta.
  • Keskustelussa koettiin tärkeäksi, ettei VASU2017 pyri tunnustuksettomaan vaan sitouttamattomaan katsomuskasvatukseen. Jumalasta voidaan puhua ja katsomuskasvatuksessa korostuu yhteinen ihmettely. 
  • Kuitenkin on huomattava, että kokemus tunnustuksellisuudesta on subjektiivista ja riippuu kunkin perheen näkemyksestä. Siksi on tärkeää, että henkilökunta avaa katsomuskasvatuksen normittavuutta vanhemmille.
  • On myös kohdattava se tosiasia, että katsomusasioihin liittyy paljon tunteita, sekä vanhemmilla, että henkilöstöllä. Ammatillisen kohtaamisen edellytys on se, että ammattilainen on käsitellyt omia katsomuksellisuuteen liittyviä tunteita.
  • VASU2017 on vaativa asiakirja, joka itsessään ei tuo muutosta: muutostyö tapahtuu kentällä, päiväkotien toimintakulttuurissa.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.