SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Laki ja opetussuunnitelmat ohjaamassa

Heli Nederström.

Opetusneuvos Heli Nederström Opetus- ja kulttuuriministeriöstä avasi puheenvuorossaan varhaiskasvatussunnitelman tarkoitusta ja sisältöä. VASU2017 on tärkeä jo uudistuneelta merkitykseltään, sillä se on ensimmäinen lain mukaan normittava varhaiskasvatussuunnitelma. Vasu2017 on osa muutosprosessia, johon kuuluu muun muassa se, että varhaiskasvatus siirtyi Opetushallituksen alaisuuteen.

 

Miten varhaiskasvatuksen katsomuskasvatus sitten tulee järjestää?

– Vasu 2017 velvoittaa, että jokaiselle lapselle laaditaan kasvatussuunnitelma, jossa kulttuurinen ja katsomuksellinen tausta huomioidaan.

 

– Oikeus omaan kieleen, kulttuurin ja katsomukseen on perusoikeus, joka lapselle tulee taata. Vaikka suomalainen kulttuuriperinne luo taustan katsomuskasvatukselle, sen rinnalle tulee tuoda myös elementtejä, jotka tukevat oman kulttuuritaustan ja vakaumuksen mukaista kasvua.

 

– Uudella toimintatavalla VASU2017 pyrkii vastaamaan maailman moninaisuuteen, joka vaatii yksilöltä vahvaa kulttuurista identiteettiä. Varhaiskasvatussuunnitelman taustalla on laaja-alaisen oppimisen painottaminen ja varhaiskasvatussuunnitelma on rakennettu muodostamaan jatkumo uuden perusopetuksen opetussuunnitelman kanssa.

 

– Huomattavin haaste uudistuksessa kohdistuu varhaiskasvatuksen ammattihenkilöstön koulutukseen sekä ammatillisen pätevyyden omaavien henkilöiden lisäkoulutukseen.

 

– Myös esiopetuksessa on siirrytty uuteen opetussuunnitelamaan. Esiopetuksen opetussuunnitelma säätää, että opetuksessa on huomioitava lapsen kulttuuriset, kielelliset ja vakaumukselliset taustat. 

 

– Huomattava on, että tavoitteet asetetaan opetukselle: sen henkilöstölle ja toiminnalle, ei lapselle. Esiopetuksen tavoitteena on antaa lapselle valmiuksia ymmärtää yhteiskunnan monimuotoisuutta. Tämä tapahtuu ryhmälähtöisesti: opetusryhmässä tutustutaan omaan ja muihin ryhmässä esiintyviin kulttuureihin ja katsomuksiin. 

 

– Katsomuksilla tarkoitetaan niin uskonnollisia, uskonnottomia kuin ateistisiakin katsomuksia. Katsomuskasvatus ei ole erillinen sisältökokonaisuutensa vaan sitä toteutetaan esimerkiksi tutustuen eri katsomusten tärkeisiin juhliin sekä ajankohtaisiin ilmiöihin. Tavoitteena on oppia kunnioittamaan erilaisia tapoja ja käsityksiä.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.