SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Yleiskeskustelu

Keskustelussa nousivat esille kiitokset ajankohtaisen seminaarin mainiosta järjestämisestä. Moni asia oli valjennut ja monta kysymystä oli herännyt. Muun muassa todettiin, että kaikkien uskontojen tunteminen on mahdotonta mutta juuri sen takia VASU2017 velvoittaa yhä tiiviimpään yhteistyöhön perheiden kanssa.


 • VASU2017 voidaan nähdä eriomaisena tilaisuutena osallistaa vanhemmat katsomuskasvatukseen. 
 • Vanhempien kanssa keskustelu auttaa välttämään myös stereotyyppisen tiedon omaksumiselta. Lisäksi tiedon saavutettavuus on nykytekniikan avulla tärkeä apu katsomuskasvatuksessa. 
 • Painotettiin myös sitä, ettei varhaiskasvattajan tarvitse olla uskonnon ammattilainen. Puhuttaessa alle kouluikäisistä, se mitä tarvitsee tietää, on lopulta hyvin konkreettista ja arkista kuten ruoat, juhlat ja tavat. Katsomuskasvatus edellyttää tutkivaa työotetta. 
 • Katsomusten maailmaan tutustuminen lasten kanssa on kuin luontoretkelle lähtemistä: keskeistä ovat lasten huomiot ja asioille antamat merkitykset. 
 • Toisaalta kysyttiin, onko kyseessä katsomuskasvatus, jos kasvattaja ei tiedä katsomuksista mitään. Tällöin kasvattajan avoin ja utelias suhtautuminen perheiden uskonnollisuuteen on avainasemassa. 
 • Käytännön ongelmilta on kuitenkin mahdoton välttyä. Esimerkiksi yhteisen kielen puuttuminen voi olla suuri haaste perheitä kohdatessa. 
 • Keskustelussa tuotiin myös esiin, että vaikka yhteisö näyttäisi monokulttuuriselta, niin jokainen kulttuuri on monikulttuurisuutta. Kaikki perheet kantavat mukanaan omaa kulttuuriaan – yhtenäiskulttuuria ei todellisuudessa ole, vaikka siltä näyttäisi. 
 • Satu Lindgrenin mormonintaustaan liittyen häneltä kysyttiin, mitä varhaiskasvatuksessa olisi hyvä tietää mormonien uskonnollisesta elämästä. Lindgren kertoi, että tavallisessa elämässä uskonto näkyy niin, että joka sunnuntai vietetään kolme tuntia kirkossa ja siellä osallistutaan ikäryhmien mukaiseen toimintaan. Mormoneilla uskonto jäsentää koko elämää. 
 • Yleisöstä haluttiin myös tuoda esiin, että on iso ero siinä, kuuluuko vähemmistöön ja enemmistöön. Samalla toivottiin, että opetushallitus tuottaa laadukasta materiaalia henkilöstön työn tueksi. 
 • Erityisenä vahvuutena uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa nähtiin se, että uskontoa ei saa eikä pidä peittää. 
 • Samalla korostettiin sitä, että lapsi oman elämänsä asiantuntija, ei aikuinen. 
 • Kasvattaja on yhteisen oppimisen mahdollistaja, jonka työn kautta mahdollistetaan dialogi ja lähdetään siihen mukaan.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.