SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Virpominen kulttuuriperinnön siirtämisenä

Palmusunnuntain ikoni, Herran ratsastus Jerusalemiin. Eeva Zitting.

Hyvissä ajoin ennen palmusunnuntaita lapset koristelevat päiväkodeissa, kouluissa, seurakuntien kerhoissa ja kodeissa kauniita virpomavitsoja ja opettelevat virpomaloruja. Palmusunnuntaina virpojat eivät piiloudu naamiaispukujen taakse, vaan sonnustautuvat omiin siisteihin vaatteisiin. Yleinen tietämys uskonnollisten juhlien sisällöstä ja vietosta on vähentynyt. Niinpä jopa toisilleen vastakkaisten juhlien viettotapoja yhdistellään uusiksi roolileikeiksi.

 

Ortodoksit vierastavat ajatusta virpomisesta roolileikin kaltaisena toimintana. Meille virpomistapojen opettaminen on nimenomaan uskontokasvatusta.

 

Ortodoksinen kirkko luokittelee palmusunnuntain eli kristuksen Jerusalemiin ratsastamisen muistopäivän yhdeksi kahdestatoista suuresta juhlasta. se on pääsiäisen, ylösnousemuksen esijuhla. kristus ratsasti Jerusalemiin kansanjoukkojen (Joh. 12: 12–19) – erityisesti lasten – tervehtiessä häntä palmunoksin ja riemuhuudoin. Juhlan ikonissa lapsilla onkin näkyvä rooli. Evankeliumeissa asiaa ei mainita, mutta apokryfiteksteissä ja kirkkoveisuissa kerrotaan, kuinka nimenomaan lapset levittivät tielle matoksi kristuksen jalkojen alle vaatteita palmunoksien lisäksi.

 

Jo 300-luvulla kristittyjen tiedetään kulkeneen palmusunnuntaina kulkueissa palmunoksat käsissään muistaen vapahtajan Jerusalemiin ratsastamista. Kristinuskon levitessä juhlan vietto siirtyi kaikkialle kristilliseen maailmaan. Meillä pohjoisessa palmunoksat on korvattu pajunoksilla, ensimmäisillä talven jälkeen heräävillä kasveilla. Virpominen ja virpomavitsa tulevat venäjän kielen pajua tarkoittavasta sanasta ”verba”. Venäjäksi palmusunnuntai onkin ”pajusunnuntai” (verbnoje voskresenie).

 

Siunausta ja elämän uudistumista

Pajunoksat siunataan pyhitetyllä vedellä palmusunnuntain aaton eli Lasaruksen lauantain vigiliassa. siunattujen oksien kera lapset ja lapsenmieliset aikuiset menevät sukulaisten ja ystävien luo toivottamaan jumalan siunausta tulevalle vuodelle. Lahjaksi saatu virpomavitsa pitäisi säilyttää ikonin takana helatorstain eli kristuksen taivaaseen astumisen juhlan aattoon asti. Tuolloin siunattu virpomavitsa hävitetään polttamalla. Kauniisti koristelluista vitsoista täytyy luopua, aivan kuten opetuslasten täytyi ”luopua” kristuksesta hänen astuessaan taivaaseen 40 päivää ylösnousemuksen jälkeen.

 

Tapana on, että ”virpomispalkka” maksetaan vasta pääsiäisenä, jolloin paasto päättyy. Tavallisin vastalahja virpomisesta on ollut ylösnousemuksen vertauskuva – pääsiäismuna – koska munan suljetun kuoren sisällä on uuden elämän alku. Kristityille muna on ollut varhaiskirkon ajoista alkaen ylösnousemuksen symboli. päältä päin muna näyttää kuolleelta kuin kristuksen hauta ja sen suulla ollut kivi. Sisältä murtautuu kuitenkin uusi elämä: Kristus. Tämä pitäisi lapsille kertoa, sillä nykyisin on tapana antaa kiitokseksi myös muita lahjoja. Virpojan tulisi malttaa odottaa pääsiäiseen asti, ennen kuin syö suklaamunansa vaikka saisikin virpomispalkan jo palmusunnuntaina.

 

Lapsille opetetaan, ettei virpomaan mennä palkan vuoksi ja että erityisesti virvotaan lähimpiä, kuten perhe, kummit, sukulaiset ja naapurit. virpominen on siunauksen tuomista, samalla toivotaan myös elämän uudistumista ja vireyttä. Virpomaloruissa korostetaankin hengellisen ja fyysisen uudistumisen merkitystä. Ortodoksinen kirkko on pyrkinyt säilyttämään kirkollisen perinteen alkuperäisen ajatuksen. Tästä syystä virpomaan mennessä ei pukeuduta noidiksi, velhoiksi tai muiksikaan hirvityksiksi, jotka kuvaavat jotain sellaista, joka on toisella puolella kuin jumala. Karjalassa ja Itä-Suomessa myös luterilaiset lapset virpovat ilman naamiaisasuja. 

 

Pahuutta ei sotketa hyvyyteen

Perinteisesti on opetettu – ja niin tulee nykyäänkin opettaa – että virpomalorut sisältävät syyn liikkeelläoloon: virpominen tapahtuu Jeesuksen kristuksen Jerusalemiin ratsastamisen muistoksi. Toinen loruihin sisällytettävä asia on jumalan siunauksen toivottaminen. Nimenomaan juuri siitä virpomisessa on kysymys. Kahvipannujen kanssa kiertelevät pikkunoidat ovat aivan toisella asialla. Itäiseen perinteeseen tottuneet kokevat tilanteen hämmentävänä ja loukkaavana. monet eivät halua edes avata ovea, koska pelkäävät lapsilaumojen ”kerjäämistä”, joksi roolileikki on ainakin kaupungeissa muodostunut.

 

Pahuutta ei pidä sotkea hyvyyteen eikä pakanallista noitakulttuuria tule kirkollisissa piireissä suosia. Miksi kristillisten juhlien perinteitä pitäisi vääristää ja köyhdyttää? Ortodoksille virpominen on kirkollisen perinteen opettamista ja eteenpäin siirtämistä.

 

Marianne Kantonen

TM, ortodoksisen uskonnon lehtori, SEN:n Kasvatusasiain jaoston sihteeri

 

Lisää aiheesta teoksesta: .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.