SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Lähetysyhteistyö

SEN:ssa toimi Lähetys- ja evankelioimistyön jaosto 1970–2003. Jaoston toimintaa jatkoi kolmikantatyöryhmä eli lähetysyhteistyöryhmä (LYTR), jossa olivat edustettuina Suomen lähetysneuvosto (SLN), Suomen vapaakristillinen neuvosto ja SEN. Työryhmä oli saanut alkunsa Vivamon lähetysneuvottelusta 1998. LYTR:n keskeisenä tehtävänä oli palvella Suomen lähetysneuvoston sekä ortodoksisen ja katolisen kirkon lähetyselinten yhteydenpitoa. 

 

Lähetyksen yhteistyökuvio muuttui, kun Ortodoksinen Lähetys ry vuonna 2008 liittyi SLN:oon. LYTR:n toiminta päättyi vuoden 2008 loppuun. SEN:n hallitus totesi, että yhteyksistä katoliseen kirkkoon on huolehdittava. Ekumeeninen lähetyspyhä on yhteinen hanke edelleen ja sen aineisto toimitetaan ekumeenisella pohjalla. Tämä perustuu SEN:n ja SLN:n yhteistyösopimukseen.


Uusia avauksia lähetystä koskevaan ajatteluunMari-Anna Auvisen ja Jyri Komulaisen toimittama artikkelikokoelma Näkökulmia ekumeeniseen missiologiaan on julkaistu Suomen Ekumeenisen Neuvoston ja Kirko...
Kristittyjen yhteistä ekumeenista lähetyspyhää vietetään lokakuun toisena pyhänä (lauantaista sunnuntaihin). De kristnas gemensamma ekumeniska missionshelg firas den andra helgen i oktober (från lörda...
Professori Stephen Bevans SVD luennoi iltapäiväseminaarissa Studium Catholicumissa Helsingissä 15.5.2019. Laajentuneen katolisen kulttuurikeskuksen salissa kuultiin innostavaa pohdintaa kri...

Kirkkojen maailmanneuvoston missiologinen konferenssi pidettiin Arushassa, Tansaniassa 8.-13.3. Arushan kaunis ja rehevä luonto vielä kukkivine puineen ympäröi konferenssikeskusta. Kauka...
Mission and Money Christian Mission in the Context of Global Inequalities offers academic discussion about the mission of the Church in the context of contemporary economic inequalities globally, chal...
Paavillisen oikeuden ja rauhan neuvoston johtaja, kardinaali Peter Turkson Vatikaanista vieraili maassamme ulkoasiainministeriön kutsumana 20.–22.5.2016. Hän oli pääpuhujana kahdessa seminaarissa, tut...
Teemapäivään 12.11.2014 Hyvinkään seurakuntakeskuksessa osallistui 25 henkilöä, jotka edustivat kahdeksaa Suomen lähetysneuvoston jäsenyhteisöä. Kouluttajana oli Mirja Säiniö, joka on psykologi ja l...
Yhdessä
kohti elämää: lähetys ja evankelioiminen muuttuvassa maailmassa. Tämä uusi
lähetysasiakirja esiteltiin Kirkkojen Maailmaneuvoston (KMN) yleiskokouksessa,
joka pidettiin marraskuun alu...
Consultation on Evangelism in Theological Education and Missiological Formation pidettiin Bosseyn ekumeenisesa keskuksessa Sveitsissä 28.–31.10.2012. Kokouksessa oli osanottajia Pohjoismaista, Engl...
Kristillinen todistus moniuskontoisessa maailmassa on tärkeä asiakirja lähetyksestä mutta myös merkittävä ekumeeninen avaus. Se on syntynyt Katolisen kirkon uskontojen välisen dialogin neuvoston, Kirk...
Lähetystyöntekijöiden määrää kuvaavassa tilastossa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta viime vuoteen verrattuna. Vuoden 2011 taloustilastot julkistetaan syksyllä.
Suomen lähetysneuvosto on julkaissut huhtikuussa 2011 lähetystyön tilastotiedot. Kristityt tekevät koko ihmisen huomioon ottavaa lähetystyötä Jeesuksen Kristuksen maailmanlaajalle kirkolleen antaman l...
Kapkaupungissa 16.–25.10.2010 järjestetyn historiallisen Lausanne III -kongressin yleisteemana oli Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa (2. Kor. 5:19). Afrikka oli valittu pitopa...
Edinburghissa, Skotlannissa, järjestettiin 2.-6.6.2010 100-vuotisjuhlan johdosta maailmanlähetyskonferenssi Edinburgh II, jonka teemana oli Kristuksesta todistaminen tänään (Witnessing to Christ Today...
Suomen toinen lähetysneuvottelu järjestettiin kulttuurikeskus Sofiassa, Helsingissä 18.11.2008. Kristinusko huomisen maailmassa -neuvotteluun osallistui lähetystoimijoita yli kolmestakymmenestä...
Maailmanlähetyksen teemapäivässä 7.11.2005 Suomen Lähetysseuran pihasalissa keskusteltiin maailmanlähetyksen ajankohtaisista haasteista eri kirkoissa ja lähetysjärjestöissä. Euroopan sekularisoitumise...
ESIRUKOUS RAUHAN, OIKEUDENMUKAISUUDEN JA LÄHETYSTYÖN PUOLESTA LÄHI-IDÄSSÄ
Lokakuun 20.–22. päivänä 1998 kokoontui yli sata Suomessa toimivien kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja lähetysjärjestöjen edustajaa Lohjan Vivamoon etsimään yhteistä lähetysnäkyä.Neuvottelun kanta...
Suomen ekumeenisen neuvoston lähetys- ja evankelioimistyön jaosto kartoitti 1993 kirkkokuntien lähetystyön perusteet.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.