SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Lähetyspyhä 2007 Missionshelgen

Useana vuotena Lähetyksen yhteistyöryhmä (LYTR) on valmistanut materiaalin kristittyjen yhteisen lähetyspyhän viettämiseksi. Aineisto ja teema perustuvat Suomen ev.lut. kirkon kalenterin mukaisiin teksteihin.

 

Lähetyspyhää vietetään 13.–14.10.2007 ja teemana on Usko ja epäusko. Aihetta voi käsitellä sekä kotimaisessa että kansainvälisessä kontekstissa.

 

Tämän vuoden kirjoittajat ovat jälleen eri kirkkojen ja yhteisöjen edustajia ja jokainen tuo oman yhteisönsä erityispiirteitä jaettavaksi lähetystehtävämme vahvistamiseksi.

 

Tavoitteena on, että kristityt eri kirkoissa voisivat kokoontua yhteiseen lähetystilaisuuteen joko sunnuntaina tai muuna läheisenä päivänä. Työryhmän tavoitteena on korostaa kirkoissa yhteistä lähetysvastuuta ja mahdollisuuksia antaa yhteinen todistus Kristuksesta pelastajana. Erilaisuus tässä antaa rikkaan kokonaisuuden.

 

Tilastojen mukaan kolmasosa maapallon väestöstä on yhä edelleen kristinuskon ulkopuolella. Suuri osa heistä asuu perinteisen lähetystyön ulkopuolella ja sillä alueella on vain vähän lähetystyöntekijöitä. Rukouksen ja perinteisen lähetystyön metodien lisäksi on ajateltava myös muita nykyaikaisia sähköisiä viestimiä evankeliumin saattamiseksi kaikille kansoille.

 

Lähetyspyhänä kutsutaan erityisesti rukoilemaan kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen ponnistelujen puolesta evankeliumin saattamiseksi heille, jotka eivät vielä tai eivät enää usko Kristukseen.  

 

Lähetysyhteistyöryhmän valmistama materiaali on avuksi ja virikkeeksi seurakuntien viettäessä lähetyspyhää tämän asian äärellä.

 

Toivomme myös palautetta, miten tätä materiaalia on käytetty ja miten se palvelee. Mahdolliset huomiot ja ehdotukset otamme mielellämme pohdittavaksi valmistaessamme seuraavan lähetyspyhän materiaalia.

 

Jumalan runsasta siunausta lähetyspyhään toivottaen

 

Matti Korpiaho

LYTR:n puheenjohtaja

 

Alla lähetyspyhän aineisto word-muodosssa ja pdf:nä. Aineistoa saa vapaasti tulostaa ja kopioida joko kokonaisuudessaan tai osina.


 

Lähetyspyhä_2007_koko_aineisto.doc Lähetyspyhä_2007_koko_aineisto.pdf

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.