SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Lähetyspyhä 2008

Kristittyjen yhteistä ekumeenista lähetyspyhää vietetään kymmenettä kertaa 11.–12.10.2008. Lähetyspyhä on kaikki kristityt sisäänsä sulkevan yhteistyön hedelmää. Se on tarkoitettu lähetystyön ekumeeniseksi juhlaksi, jota paikallisseurakunnat voivat viettää yhdessä. Virikeaineistoa lähetyspyhän viettoon luettavissa ja tulostettavissa alempana.


Kuluvana vuonna aineisto keskittyy teemaan Rauha Jumalan kanssa (Room. 5:1). Aineistossa on sekä kotimainen että kansainvälinen ulottuvuus. Samana pyhänä Suomen ev.-lut. kirkossa on Uskonpuhdistuksen muistopäivä ja sunnuntain teemana Uskon perustus. Ortodoksisessa kirkossa vietetään 22. sunnuntaita helluntain jälkeen eli Luukkaan kolmatta sunnuntaita ja luetaan evankeliumi Nainin leskestä (Luuk. 7:11–16). Suomen katolisen hiippakunnan ordon mukaan on kirkkovuoden 28. sunnuntai ja evankeliumitekstinä vertaus kuninkaanpojan häistä. Katolisen kirkon maailmanlaajuista lähetyssunnuntaita vietetään 19.10.

Lähetyspyhän keskeisenä tavoitteena on, että samalla paikkakunnalla toimivat eri kirkkokuntien kristityt yhdessä kertovat Kristuksen maailmanlaajan kirkon lähetystyön tilanteesta. Teema on mahdollista sijoittaa jumalanpalvelukseen tai muihin tilaisuuksiin. Tällöin voidaan jakaa kokemuksia ja ajatuksia yhteisen globaalin lähetystyön monista
haasteista ja mahdollisuuksista.

Lähetysyhteistyöryhmä (LYTR) muodostettiin kirkkojen yhteiseksi foorumiksi Vivamon lähetysneuvottelun tuloksena vuonna 1998. LYTR:ään kuuluvat Suomen Lähetysneuvosto (SLN), Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) ja Suomen vapaakristillinen neuvosto (SVKN). Sen on foorumi, jolle mahtuvat niin ortodoksiset, katoliset kuin reformaation kirkkojen lähetysjärjestöt. LYTR antaa niille mahdollisuuden löytää saman yhteyden yli kirkkokuntarajojen kuin ekumeenisen lähetysnäyn kokeneet sata vuotta sitten.

Lähetysyhteistyöryhmän vuosittainen tehtävä on valmistaa virikeaineistoa ekumeenista lähetyspyhää varten. Se toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1999. Lähetyspyhänä kutsutaan erityisesti rukoilemaan kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen ponnistelujen puolesta evankeliumin saattamiseksi heille, jotka eivät vielä tai eivät enää usko Kristukseen. Lähetyspyhän aineiston kirjoittajat ovat eri kirkkojen ja yhteisöjen edustajia. Jokainen tuo oman yhteisönsä hengellisiä lahjoja jaettavaksi kristittyjen yhteisen lähetysnäyn virkistämiseksi.

Suomen lähetysneuvottelu II järjestetään kutsutilaisuutena 18.11.2008 Helsingissä ja teemana on Kristinusko huomisen maailmassa. Siitä antavat lisätietoja yhteistyöryhmän puheenjohtaja Matti Korpiaho 050 5677 909 ja SLN:n puheenjohtaja Timo Vasko 050 3268 457.

Olemme kiitollisia palautteesta, miten tätä materiaalia on käytetty ja miten se palvelee seurakuntia. Mahdolliset huomiot ja ehdotukset otamme mielellämme pohdittavaksi valmistaessamme seuraavan lähetyspyhän materiaalia.

Jumalan haastavaa ja hoivaavaa siunausta lähetyspyhään toivottaen

Lähetysyhteistyöryhmä

 


<P><EM>Rauha Jumalan kanssa</EM></P>
<P>Lähetyspyhän aineisto 2008</P>
<P><FONT style= 

" border=0 src="../data/kuvat/cache/lahetyspyha_2008_koko_aineisto-1.pdf-250-73a7473d53130ebe53b52a7c8ee706b3.jpg">


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.