SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kristus ger liv  

 

Jag vet att min återlösare lever och som den siste skall han träda fram över stoftet. När sedan denna min sargade hud är borta skall jag i mitt kött skåda Gud. Jag själv skall skåda honom, med egna ögon skall jag se honom, inte med någon annans. Därefter trånar jag i mitt innersta. Job 19:25-27 (Folkbibeln)

 

Att i en pressad situation låta bli att försvara sig själv är inte lätt. Det må gälla ett verbalt påhopp eller ett fysiskt angrepp. I Jobs bok får vi ta del av en mycket laddad uppgörelse mellan den svårt drabbade Job och hans vänner. Vännerna menade tydligen att de visste orsaken till det som hade mött Job av förluster på liv och egendom. Det är mitt i den diskussionen som vi hör en befriande suck från Job: ”Jag vet att min återlösare lever!” Och det i sin tur resulterar i att vännerna upprört fortsätter anklagelserna mot Job.

 

Poängen i vännernas budskap är att Job själv är orsaken till det som hänt, han bär på hemliga synder och har inte gjort rätt för sig trots sina resurser. Och om han ödmjukar sig skall nog Gud se till honom. Vi som har ”facit” för hela berättelsen vet att vännernas utläggningar var i princip bra men kunde inte tillämpas på Job i den situation han befann sig. För att budskapet ska vara relevant räcker det inte med en god dogmatik. Vi måste kunna förmedla liv!

 

Söndagens tema ”Kristus ger liv” betyder i den utmaning det innebär att kommunicera budskapet idag

  1. att vi drivs av samma övertygelse som de första apostlarna. Vi ser att de utgick från att Jesus är uppstånden. Livets furste dödades men han fick liv igen och de var vittnen som var beredda att stå för vad de hade hört och med egna ögon sett och tagit på med egna händer. De förmedlade inte en teori utan något som levde så starkt inom dem själva att de var beredda att ge sina liv för denna sak. Ingen kunde stoppa dem. ”Vi kan inte tiga om vad vi har sett och hört”.
  2. att vi kan förmedla det liv som han ger. Vi tror på den helige Ande, den Ande som föder liv! Utmaningarna är stora idag i vårt eget land och i de länder där vi missionerar. Det är inte så att budskapet kommer in i ett vakuum utan man har åsikter om saken. Och med de hjälpmedel för kommunikation vi har, har de flesta i vår värld kommit i kontakt med kristendomen på något sätt. Men vi vill ge mer än kunskap eller kristen underhållning eller förmedla kristna sedvänjor för att lära folk att fira vissa högtider. Kristus vill ge liv som lyfter ur mönster som skapats genom uråldriga traditioner, ett dåligt karma, en nedärvd slavmentalitet eller en social misär på grund av alkoholism och den vanmakt yttersta fattigdom skapar. Kristus ger livslust, motivation och vilja att uppoffra sig för andra förutom de självklara andliga dimensionerna av frälsning som kan ge glädje och kraft och helande. Varför skulle vi vara nöjda att förmedla ett budskap som inte ger mera än det som man redan har?
  3. att vi kan vara modeller och exempel för Livet i praktiken. Apostlarna sa inte ”gör som vi säger och inte som vi gör” utan ”se på oss!” och ”ha mig till föredöme liksom jag har Kristus till föredöme”. Denna personliga tillämpning av budskapet gav under några tiotal år sådan genomslagskraft i det romerska riket att till och med kejsaren i Rom bävade. Det finns många exempel i vår tid på människor som vågat leva ut det liv som Kristus gett under förföljelser och tortyr, vågat ta risker under hot och visat kärlek där hatet råder. Jag har personligen fått möta några av dessa moderna martyrer som idag är döda men som genom sitt liv berikade mitt och tusentals andras liv. De var ödmjuka i framtoningen men frimodiga och de drevs inte av fruktan men var likväl inte provocerande. I den utmaning som världsreligionerna utgör krävs att vi lever ut det som vi fått så att världen kan se att Kristus ger liv och liv i överflöd.

Job upplevde månader av sorg. Och just i den situation han befann sig då vi citerar honom i textorden fanns bara en sak att leva av, hoppet. Det kom en annan dag då allt blev bra igen. Kristus ger oss ett liv med hopp!

 

Håkan NitovuoriSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.