SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rukouksia lähetystyön puolesta

 

Päivän rukous

 

Jumala, sinä haluat, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan sinun totuutesi. Katso kypsän viljasatosi runsautta ja lähetä pelloillesi työntekijöitä, jotta evankeliumia saarnattaisiin kaikille luoduille. Tätä pyydämme Herramme Jeesuksen Kristuksen, sinun Poikasi, kautta, joka kanssasi elää ja hallitsee Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen.

Aamen.

 

tai:

Jumala, taivaallinen Isä, joka lähetit Poikasi Kristuksen maailmaan, vuodata meihin lupaamasi Pyhä Henki, jotta se levittäisi totuuden siemeniä ihmisten sydämiin ja herättäisi ne uskon kuuliaisuuteen, niin että kaikki ihmiset kasteen kautta uuteen elämään syntyneinä kuuluisivat sinun omaan kansaasi. Tätä pyydämme saman Kristuksen, Herramme, kautta. Aamen.

 

(Katolinen kirkko, Roomalainen Messukirja, s. 927–928)

 

Herra Jeesus Kristus,

Sinä sanot olevasi Hyvä Paimen, joka on ”tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän” meille (Joh. 10:10).

Sinä tahdot, että kaikki ihmiset jakavat Sinun elämääsi ja tulevat Sinun opetuslapsiksesi.

Sinä tahdot, että kaikki tuntevat Sinut ja rakastavat Sinua.

Auta meitä viemään sinun viestisi eteenpäin!

 

Anna meille Sinun voimasi, Pyhän Henkesi, joka on aina johdattanut kirkkoa lähetyksen teille!

Opeta meitä viisaasti ymmärtämään ajan merkkejä ja anna meille rohkeutta elää evankeliumin mukaan!

Vahvista kaikkien kristittyjen välistä yhteyttä, jotta me kaikki kasvaisimme yhdessä Sinun yhdeksi ruumiiksesi!

Uudista evankeliumin valolla tämä maailmamme!

Sinä, joka elät ja hallitset Isän Jumalan kanssa Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

 

isä Toan Tri Nguyen

 

Herran rukous

 

Isä meidän, joka olet taivaissa.

Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Tulkoon sinun valtakuntasi.

Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan

päällä niin kuin taivaassa.

 

Anna meille tänä päivänä

jokapäiväinen leipämme.

Ja anna meille anteeksi velkamme

niin kuin mekin annamme anteeksi

velallisillemme.

 

Äläkä saata meitä kiusaukseen,

vaan päästä meidät pahasta.

Sillä sinun on valtakunta ja voima

ja kunnia iankaikkisesti.

Aamen.

 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston 1.2.1973 hyväksymä ekumeeninen sanamuotoSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.