SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Tillsammans på väg mot livet – tro och otro 

 

4 Mos 21: 4–9, Kol 1: 19–23, Joh. 7: 40–52. Det kristna livet är ofta en kamp mellan å ena sidan tvivel och otro och å andra sidan tro och förtröstan. Denna tvekamp åskådliggörs i Guds Ord på ett flertal ställen vilket framkommer i ovannämnda bibelcitat.

 

Israel, Guds egendomsfolk, knorrade i öknen. De var missnöjda med sin situation och utsatte sig därför för faror och död.

 

De religiösa ledarna förkastade Jesu undervisning. De tog avstånd ifrån honom. De förklarade honom mer eller mindre otillräknelig, en utstött från Galileen. Vem skulle kunna tro på denna man! Som vi vet slutar det definitiva avståndstagandet i korsfästelse och död – ett till synes bittert nederlag för Världens Frälsare. Men nederlaget förbyttes i triumf på uppståndelsedagen. Döden besegrades – otron kom på skam och tron segrade.

 

Israels barn ångrade sitt beteende i öknen. ”Vi har syndat, talat mot honom! Förlåt vår otro.” De fick en andra chans. De fick många gånger upprättelse och de nådde slutligen fram till löfteslandet.

 

Deras vandring återspeglar det kristna livet. Vi drabbas alla av perioder med missmod och förtvivlan. Vår framtid syns oviss och ibland undrar vi om himmelens Gud hör våra böner. Vi glömmer bort att någonstans bland skuggorna står Jesus för att lätta alla bördor som vi bär. Han som är livets begynnelse och upphov har bara en önskan, och det är att vi lyckligt skall komma framåt, att vi skall kunna förverkliga den uppgift som är oss förelagd i livet. En rykande veke skall Herren inte utsläcka och när vi griper tag i det utsträckta halmstrået, så brister det inte.

 

Tron växer till och blir den bro som leder till Trons Hövding och Fullkomnare. Det är en bro som håller att gå på i livets alla omständigheter. Gud bemöter inte sina barn med fördömelse. Han har förståelse för vårt stapplande, våra felsteg. Han möter oss med en öppen famn. När vi i uppriktighet ångrar oss och likt Israels barn bekänner: ”Herre vi har syndat, vi har talat mot dig. Vi har gått våra egna vägar och inte frågat efter dig.” – möter Han oss med sin förlåtelse och sin upprättelse. Det är det som kallas för nåd, kristendomens innersta kärna.

 

Otron har många skepnader. Det börjar ofta med tvivel som övergår i otro och kanske slutar i olydnad. Vad är det som detta bottnar i? Det bottnar till syvende och sist i mänsklighetens rebelliskhet, något som debuterade i syndafallet och som följt oss som ett gissel sedan dess. Till och med gudsmannen Paulus utbrister vid ett tillfälle i förtvivlan (Rom 7:19): ”Det onda som jag inte vill gör jag, medan det goda som jag egentligen vill, gör jag inte.”

 

Då är det tryggt att veta att Guds ord har lösningen även på detta problem. Vårt bibelord i Kol 1:21 konstaterar att vi var fiender genom vårt sinnelag i det att vi gjorde vad ont var. Men, Pris ske Gud, det slutar inte här, utan versen fortsätter med att säga: ”Vi har försonats genom Jesu blod på korset.”

 

Att försonas betyder att bli återköpt, betalningen är given: Kristi blod! Vi är därför inte längre i djävulens territorium. Genom tron på Kristus tillhör vi Guds familj. Paulus uttrycker detta drastiskt genom att i Rom 6:7 påstå: ”Vi är inte längre slavar under synden.” Vi är friköpta. Otron har förbytts i tro. Tvivel har ersatts med förtröstan. Vi kan därför stå väl grundade och fasta i tro på Honom, medvetna om att det hopp som är förborgat i evangeliet skall ge oss inspiration och ny kraft i missionens tjänst. Vi får vara med om att förmedla de goda nyheterna. Kristus är uppstånden! Han är för livet! Och om vi tror och lever för Honom kan vi tillsammans förverkliga Hans avsikter för mänskligheten.

 

Sture NyholmSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.