SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Todellinen elämä on Kristuksessa 

 

Teen teille selväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmismielen mukainen. Enhän minä ole sitä ihmisiltä saanutkaan, eikä kukaan ole sitä minulle opettanut, vaan sain sen, kun Jeesus Kristus ilmestyi minulle. Olettehan kuulleet, kuinka minä aikoinani, kun elin juutalaisena, vainosin kiihkeästi Jumalan seurakuntaa ja yritin tuhota sen. Menin juutalaisuudessa pitemmälle kuin useimmat ikätoverini ja kiivailin isiltä perittyjen opetusten puolesta. Mutta Jumala, joka jo äitini kohdusta oli valinnut minut ja armossaan kutsui minut työhönsä, näki hyväksi antaa Poikansa ilmestyä minulle, jotta lähtisin julistamaan vieraille kansoille sanomaa hänestä. Silloin en kysynyt neuvoa yhdeltäkään ihmiseltä enkä heti lähtenyt Jerusalemiin tapaamaan niitä, joista oli tullut apostoleja jo ennen minua. Sen sijaan menin Arabiaan ja palasin sieltä takaisin Damaskokseen. Kolmen vuoden kuluttua menin sitten Jerusalemiin tutustuakseni Keefakseen ja viivyin hänen luonaan kaksi viikkoa. Ketään muuta apostolia en tavannut, ainoastaan Herran veljen Jaakobin. (Gal. 1:11-19)

 

Jumala kutsuu meitä armostaan yhteyteen kanssaan. Apostoli Paavali kertoo, että Jumala näki hänen tehtävänsä maailmassa jo ennen syntymäänsä. Paavalista tuli apostoli, evankeliumin viestinviejä, niiden kansojen joukkoon, jotka eivät olleet koskaan kuulleet Jumalasta ja ylösnousseesta Kristuksesta.

 

Jokainen meistä on kutsuttu Kristuksen sanansaattajiksi Paavalin tavoin. Tämä kutsu on alkanut kasteesta, jossa meistä tulee Kristuksen todistajia tässä maailmassa. Jeesuksen opetuslapsilleen ja apostoleilleen antama lähetyskäsky koskee myös meitä.

 

Paavalin saama henkilökohtainen kutsu apostoliseen työhön poikkesi muista apostoleista – yhtä lailla kuin jokaisella meistä kristityistä on oma kutsumuksemme.

 

Apostoli Paavalin lähetysnäky ja kokemus omasta kutsumustehtävästään oli vahva. Hän kertoo kirjessään Galatalaisille, ettei mennyt kysymään neuvoa yhdeltäkään ihmiseltä tai lähtenyt edes heti Jerusalemiin tapaamaan apostoleita, vaan kulki ja julisti evankeliumia Arabian niemimaalla ja Damaskoksessa.

 

Onko meillä valmiutta tuoda esille evankeliumia tässä maailmassa ja ajassa samalla tavoin kuin Paavali teki, varsinkaan kun se ei ole ihmismielen mukainen?

 

Usko ei ole yksityisasia. Se ei ole yhden ihmisen missio oman itsensä pelastamiseksi. Kirkko on uskovien yhteisö. Kristuksen ruumiin jäseninä emme aja omaa asiaamme vaan Kristuksen evankeliumia, josta osalliseksi voi tulla kuka tahansa. Ei ole ihmistä, joka ei olisi Luojansa kuva ja kaltainen ja Hänen yhteyteensä kutsuttu.

 

Evankeliumin ilosanoman ydin on Jumalan pelastusteko Poikansa Jeesuksen Kristuksen kärsimyksen, ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Kuolemallaan Kristus kukisti kuoleman ja  ylösnousemisellaan Hän toi meille ihmisille iankaikkisen elämän. Se ei ole tästä maailmasta vaan Jumalasta. Meidät kaikki on kutsuttu tuohon ylösnousemuksen riemuun ja todellisuuteen.

 

Meidät on kutsuttu kasvamaan syvempään yhteyteen Jumalan kanssa. Tässä keskeisellä sijalla on osallisuus kirkon jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja opetuksesta. Tätä on todellinen elämä Kristuksessa, että me seuraamme Häntä sekä noudatamme Hänen opetustaan ja käskyjään. Meidän kristittyjen tehtävänä on – Kristuksen lähetyskäskyn mukaisesti – kutsua myös muita osallisuuteen todellisesta elämästä Kristuksessa.

 

Tätä me jokainen voimme tehdä omista lähtökohdistamme ja resursseistamme käsin. Siinä on kirkon rikkaus ja voimavara.

 

Heidi Kusmin-BergenstadSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.