SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Usko ja epäusko 

 

Kiertääkseen Edomin maan israelilaiset lähtivät Horinvuoren luota Kaislamerelle vievää reittiä. Matkalla kansa kävi kärsimättömäksi ja alkoi puhua Jumalaa ja Moosesta vastaan: ”Miksi te toitte meidät pois Egyptistä tänne autiomaahan kuolemaan? Täällä ei ole leipää eikä vettä. Aina vain tätä samaa kurjaa ruokaa!” Silloin Herra lähetti kansan kimppuun myrkkykäärmeitä, ja niiden puremiin kuoli suuri joukko israelilaisia. Kansa tuli Mooseksen luo sanomaan: ”Me teimme synnin, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän ottaisi nämä käärmeet pois meitä ahdistamasta.” Mooses rukoili kansan puolesta, ja Hera sanoi Moosekselle: ”Tee käärmeen kuva ja pane se tangon päähän. Jokainen, joka katsoo siihen, jää eloon.” Mooses teki pronssista käärmeen ja pani sen tangon päähän. Kun ne, joita käärmeet olivat purreet katsoivat pronssikäärmettä, he jäivät eloon. (4. Moos. 21:4-9).

 

Maailman tunnetuimmalla matkalla oli dramaattinen hetki. Israelin kansan exodus, lähtö pois orjuudesta oli takana ja edessä päämäärä, vapaus ja luvattu maa, joka vuotaa maitoa ja mettä. Vaellus kesti vuosia ja sen aikana erämaassa vaeltava kansa kohtasi monia koettelemuksia. Epäluottamus Jumalaa ja hänen palvelijaansa Moosesta kohtaan ajoittain häiritsi matkan tekoa ja nyt tilanne kärjistyi kuolemanvakavaksi.

 

Mooseksella oli rukoillessaan jatkuva keskusteluyhteys Jumalan kanssa. Herra vastasi Moosekselle sanoilla, joihin sisältyi pelastus. Pelastus sisälsi kaksi ulottuvuutta: Siinä tilanteessa jäi henkiin, kun oli kuuliainen ja toimi Jumalan tahdon mukaisesti katsomalla pronssitankoon. Pelastus iankaikkisessa merkityksessä avautuu tuon pronssitangon ja käärmeen esittämässä symbolissa. Viittaus käärmeeseen syntinä ja sen vallan murskaamiseen on yhteydessä tulevaan messiaaseen ja hänen pelastavaan toimintaansa (3. Moos. 19); sen israelilaiset tunsivat. Kristittyinä tiedämme, että erämaavaelluksen tuossa vaiheessa Jumala avasi pelastushistoriallisen näköalan tulevaisuuteen, jossa Jeesus Kristus on ristillä israelilaisten ja muiden kansojen syntien sovittajana ja tien avaajana iankaikkiseen elämään.

 

Erämaavaelluksen loppupuolella Mooses pani kansan tietoisen valinnan eteen. ”Minä annan teidän nyt valita siunauksen tai kirouksen. Siunauksen saatte, jos tottelette Herran, Jumalanne, käskyjä, jotka minä nyt teille ilmoitan, mutta kirouksen, jos ette tottele hänen käskyjään, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä käsken teidän kulkea ja antaudutte palvelemaan vieraita jumalia, joita ette ole ennen tunteneet.” (5. Moos. 11: 26–28). Kristityllä on samankaltainen valintatilanne päivittäin, kun hän Jumalaan turvautuen tekee ratkaisuja: kuuliaisuus – siunaus, tottelemattomuus – kirous. Kolmiyhteisen Jumalan kanssa rukouksessa keskustellessa, Raamatun sanan opastamana ja seurakunnan yhteydessä pysyen on mahdollista valita kuuliaisuus ja siunaus.

 

Mooses muistutti kansaa jatkuvasti Jumalan suurista teoista. Niitä mieleen palauttamalla säilyy rohkeus ja halu luottaa Jumalaan kaikissa olosuhteissa. Elämän matkalla kuljetaan uskon ja epäuskon välisessä jännitteessä. Mooses tiesi tämän ja siksi kehotti: ”Varokaa siis, ettei sydämenne anna periksi viettelyksille ja ettette lankea palvelemaan vieraita jumalia ettekä kumartamaan niitä …. Painakaa tarkoin mieleenne nämä käskyt, jotka minä teille annan. Sitokaa ne merkiksi käteenne ja pitäkää niitä tunnuksena otsallanne. Opettakaa ne lapsillenne ja puhukaa niistä, olittepa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla. Kirjoittakaa ne kotienne ovenpieliin ja kaupunkienne portteihin, jotta te ja teidän lapsenne eläisitte vanhoiksi siinä maassa, jonka Herra teidän esi-isillenne vannomalla valan lupasi heille niin pitkäksi aikaa, kuin taivas kaareutuu maan yllä.” (5. Moos 11: 18–21). Mooses lopuksi ohjeisti kansaa muistamaan julkisesti pysymisestä oikealla tiellä: ”Heti kun olette päässeet Jordanin yli, siihen maahan, jonka Herra, teidän Jumalanne, teille antaa, teidän tulee pystyttää suuria kiviä, sivellä ne kalkilla ja kirjoittaa niihin tämän lain kaikki käskyt.” (5. Moos. 27:2). Miten nykyään kristittyinä voimme soveltaa näitä Mooseksen ideoita omassa toimintaympäristössämme?

 

Viisi vuotta sitten seisoin Nebo-vuorella, nykyisen Jordanian puolella, ja katselin kohti Israelin kansan erämaavaelluksen päämäärää, luvattua maata. Suoraan edessä 27 kilometrin päässä näkyi Jeriko ja sen vasemmalla puolella siinsi Kuollut meri. Oikealla luoteessa 66 kilometrin päässä sijaitsi Nablus. Nyt tästä näköalapaikasta huolehtivat Pyhän maan fransiskaanimunkit. Paikka toimii pyhiinvaeltajille kohteena, jossa muistellaan Jumalan tahdosta ja Mooseksen, Aaronin sekä Joosuan johdolla toteutunutta Israelin kansan vaellusta.

 

Kaunis ja karu vuoristo sekä laaja laaksomaisema hiljentävät vaeltajan yhä uudelleen, myös minut. Vuodesta 1970 alkaen olen liikkunut eri puolilla Lähi-itää, mutta tämän paikan tekee erityiseksi sen sanoma. Näköalapaikalla kohoaa noin neljän metrin korkuinen pronssitanko, jonka päässä on poikkipuu. Alhaalta ylös sitä kiertää käärmeen muotoinen teos, josta katsojalle hahmottuu sanoma: siinä on selvästi Jeesuksen kaltainen hahmo ristillä. Tätä Jeesusta Kristusta katsotaan luvatun maan suuntaan. Teoksen juurella kivessä on ajaton sanoma: ”Lain välitti Mooses; armon ja totuuden toi Jeesus Kristus” (Joh. 1:17).

 

Timo VaskoSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.