SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Bön för vår tjänst i Guds rike 

 

Vår himmelske Far, du som är universums Kung.

Tack att du sände din Son till oss,

förlorade syndare, för att rädda oss. 

Vi ber att du, genom din Ande,

skall uppenbara det stora offer Jesus gjort för oss.

Vi ber att hans kärlek skall gripa oss så

att vi också är villiga att uppoffra oss

för andras frälsning.

Hjälp oss att klä av oss själviskhet

och allt som hindrar oss.

Klä oss i innerlig medkänsla, vänlighet,

ödmjukhet, mildhet och tålamod.

Fyll oss med den helige Ande

och ge oss den frimodighet och kraft vi behöver

för att vara dina sändebud.

Tack att du är med oss och att du har all makt

att föra ditt verk till framgång.

Vi vill lova och prisa dig för allt du gjort för oss,

och längtar efter den dag

då vi får samlas till fest hemma hos dig!

Amen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.