SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Julista Sanaa (2 Tim. 4:1-5) 

 

Paavali antaa tässä testamenttinsa nuorelle lähetystyöntekijälle Timoteukselle. ”Julista sanaa”. Noissa kahdessa sanassa on lyhykäisyydessään koko testamentin sisältö.

 

Miten sanaa tulisi Paavalin testamentin mukaan julistaa? ”Astu esiin”, meitä kehotetaan. Julista evankeliumia, pidä sitä esillä niin kotiseurakunnan keskellä kuin niiden keskuudessa, jotka eivät ole sitä vielä kuulleet. Perussanoman julistamista ja kertaamista tarvitaan yhä uudelleen. Älä lannistu, vaan opeta kärsivällisesti.

 

Tarvitaan niin nuhtelemista, varoittamista, kehottamista, kuin myös rohkaisua, lohdutusta, jakamista ja kannustusta. Vähän niin kuin äiti kasvattaessaan lastaan. Ojentamalla ja kehumalla lapsikin kasvaa turvallisesti ja löytää paikkansa. Kasvattajan tehtävässä koetellaan usein vanhempien ja opettajien pitkämielisyyttä ja kärsivällisyyttä. Samaa tarvitsee seurakunnan lähetti, työntekijä ja seurakuntalainen. Taivastielläkin on jaksettava opastaa ja toistaa. Sanoma ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Jeesuksesta on tarkoitettu pidettäväksi esillä yhä uudelleen. Sitä on toistuva iltarukous lapsen kanssa, jumalanpalvelukseen osallistuminen ja pyhän kunnioitus arjessa.

 

Paavalin testamentin kehotus astua esiin sopivaan ja sopimattomaan aikaan pysäyttää aina uudelleen. Se tuntuu vähän pelottavalta ja ehkä sopimattomaltakin. Ei minusta taida siihen useinkaan olla. On hyviä tilaisuuksia julistaa evankeliumia ja niitä joissa ihmiset eivät ole halukkaita kuuntelemaan. Mahdollisuuksia julistaa tulee etsiä yllättävistäkin tilanteista. Ei kuitenkaan riitaa haastaen ja loukaten, vaan toinen toistaan kunnioittaen ja rakkaudella.

 

Lähetystyössä Japanissa mieleeni painui yksi tällainen hyvin yllättävä tilanne. Erään seurakuntamme vanhemman mieshenkilön omakotitalo tuhoutui täysin tulipalossa. Siinä meni koti, omaisuus ja työpaikka; mikä häpeä tuossa yhteiskunnassa. Voiko tuollaisesta epätoivosta nousta uskoa? Eihän uskolla saa takaisin kotia ja työpaikkaa. Löysin miehen palaneen kotinsa raunioiden luota sukkasillaan. Siinä mies todisti ympäröiville naapureilleen: ”Kaiken mitä elämälläni olen rakentanut, olen menettänyt, mutta yhtä minulta ei voida viedä, se on Jumalan Sana”. Oliko paikka sopiva vai sopimaton, sitä en tiedä. Pysäyttävä se oli. Kaikki oli mennyt paitsi vaatteet päältä, jopa kengät.

 

Tuon japanilaisen kristiveljen elämä ei ollut omaisuuden varassa, vaan Jumalan Sanan varassa. Sana kestää ja kantaa silloinkin kun kaikki muu tuntuu elämässä menetetyltä. ”Tyhjä hauta, tyhjä risti, siinä armon ilmehet, jotka yhteen liittää kaikki läheiset ja kaukaiset”. Jeesuksen ristiin ja kasteen armoon mekin saamme turvautua. Jeesus on vierellämme, hän kantaa ja hän myös lähettää.

 

Riitta PohjanpaloSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.