SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Mietiskely Pyhästä Hengestä (Olivier Clément) 

 

Ilman Pyhää Henkeä

Jumala on kaukana meistä,

Kristus pysyy menneisyydessä,

evankeliumin sana on kuollut kirjain,

kirkko on vain instituutio,

arvovalta on henkistä väkivaltaa,

lähetystyö on mainostyötä,

jumalanpalvelus on manausta,

kristillinen elämäntapa on pakkomoraalia.

 

Pyhässä Hengessä

maailma nostetaan Jumalan tasolle,

ylösnoussut Herra on läsnä,

evankeliumi on täyttä elämää,

kirkko on yhteyttä kolmiyhteisen Jumalan kanssa,

arvovalta on vapauttava palvelutehtävä,

lähetystyö on helluntain kokemusta,

liturgian vietto on muistamista ja esimakua autuudesta,

inhimillinen toiminta jumalallistuu.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.