SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Miten ollaan Jeesuksen lähettiläitä? (Jer. 1:4-10) 

 

Kun armeijan kutsuntakirje tulee, on lähdettävä inttiin, miellyttääpä tämä tai ei. On palveltava kotimaataan jonkun aikaa, jos suinkin on terve. On noudattava armeijan sääntöjä. Sanotaan, että tämä aika ei ole turha. Se tekee pojista miehiä ja edistää sekä heidän fyysistä että psyykkistä kuntoaan, miksei myös heidän suhdettaan Jumalaan ja lähimmäisiinsä.

 

Jumalan kutsussa on sekä yhtäläisyyksiä että eroavaisuuksia valtion kutsunnan kanssa. Kumpikin on palvelukutsu, mutta toinen on toista ylevämpi. Jumala antaa tehtävän kanssa myös sitä vastaavan valmiuden. Kuitenkin tehtävän vastaanottaminen on vapaaehtoinen ja henkilökohtainen päätös, joka edellyttää luottavaista mieltä ja uskonnollisia harjoituksia.

 

Kun Jumala kutsui Jeremian profeettana palvelemaan Hänen ikiomaa kansaansa, Jeremia melkein kuoli pelosta. Tapaaminen kolmipyhän Jumalan kanssa on aina ollut pelottava kokemus. Ilmestyessään ylösnousemuksensa jälkeen Jeesuskin sai apostolinsa pelästymään. Mutta pian he rauhoittivat, kun Hän toivotti heille ”shalom” eli Jumalan rauhaa.

 

Aikoinaan Jumala rauhoitti Jeremian vakuuttamalla hänet siitä, että Hän oli jo ajattelut Jeremiaa ennen kuin tämä oli syntynyt. Jumala oli toivonut hänestä tulevan profeettansa. Mutta Jeremia ei pitänyt siitä. Pelko ei vielä ollut lähtenyt hänen sydämestään. Hän pyrki muuttamaan Jumalan mieltä itsestänsä vaikeroiden: ”En minä osa puhua, olen vielä niin nuori.” Nykyisin ilmaistaan sellaista pelkoa ehkä toisella tavalla, lähinnä vältellen väärällä nöyryydellä: ”En tiedä. Pyydä toista, joka on minua sopivampi”. Mutta Jumala ei antanut periksi, vaan sanoi: ”Mene vain minne ikinä minä sinut lähetän ja puhu, mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää ketään. Sillä minä olen sinun kanssasi ja suojelen sinua.” Tämä lupaus rauhoitti Jeremiaan uskomaan siihen, että kun Jumala lupaa jotakin, Hän pitää aina sanansa.

 

Hoitaessaan profeetan tehtävää Jeremia sai monet kerrat kokea Jumalan suojelua. Hänen tehtävänsä oli Jumalan nimessä kutsua oma kansansa tekemään parannusta ja elämään taas sydämestään sen rakkauden liiton hengessä, jonka Jumala oli solminut kansansa kanssa. Loppujen lopuksi hän muistutti juutalaisia vain siitä, että Jumalan Sana on elämän lamppu. Tämä valaisee meitäkin yön pimeydessä, jottemme eksyisi elämän tieltä.

 

Jeesus ei ole vain suuri profeetta kuten Jeremia. Hän on se profeetta, Jumalan Hengen messiaaksi voitelema ihminen, Jumalan ihmiseksi tullut Poika ja ihmiskunnan Vapahtaja. Jokainen kristitty on kutsuttu olemaan Hänen lähettiläänään. Lähettiläs-sana kuulostaa ehkä liioittelulta, olisiko lähetti-nimike parempi? Jokaisen täytyy todistaa uskostaan elämällään. Jeesus sanoo meille samoin kuin hänen Isänsä Jeremialle: ”Älä pelkää, tee vain niin kuin minä käsken.”

 

Isä Frans VossSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.