SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rukous lähetystyön puolesta 

 

Herra, kun sinä annoit lähetyskäskysi, ilmaisit toivomuksesi, että kaikki ihmiset tulisivat elämässään totuuden tietoon. Pyydämme sinua: kutsu keskuudestamme naisia ja miehiä palvelemaan sinua siellä, missä vain tahdot, että pelastuksen sanoma leviäisi kaikkien kansojen keskuuteen ja auttaisi ihmisiä löytämään todellisen elämän lähteen. Rukoilemme sinua niiden monien ihmisten puolesta, jotka eivät tunne sinua, että hekin tulisivat osallisiksi evankeliumin rikkaudesta ja eläisivät täyttä elämää. Siunaa myös lähetystyöntekijöitä, että he jaksaisivat uskollisesti ja iloisesti hoitaa tehtävänsä.

Aamen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.