SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rukous lasten ja perheiden puolesta 

 

Rakas Jeesus. Kiitos kaikista perheistä, jotka ovat lähteneet lähetystyöhön. Kiitos, että sinä olet heidän kanssaan joka päivä ja autat heitä. Siunaa lähetysperheiden lapsia. Anna heille hyviä kavereita. Varjele lapsia käärmeiltä, liikenteen vaaroilta ja vihaisilta eläimiltä. Anna isille ja äideille viisautta ja voimia tehdä lähetystyötä ja hoitaa omaa perhettä. Siunaa kaikkia lapsia, jotka käyvät pyhäkoulua tai muuten kuulevat hyvää sanomaa Jumalasta. Kiitos, että sinä rakastat jokaista lasta. Sytytä meidän sydämessämme halu tehdä lähetystyötä ja neuvo meille, miten me voimme olla mukana hyvän sanoman levittämisessä.

Aamen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.