SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rukous oman kutsumuksen tiedostamiseksi 

 

Herra, minä kiitän sinua elämän lahjasta.

Kiitos, että saan olla ihminen,

joka on sidottu sinuun ja lähimmäisiin rakkauden siteellä.

Auta minua kulkemaan Kristuksen tietä palvellen

lähimmäisiäni saamieni kykyjen ja lahjojen mukaan.

Auta minua ymmärtämään itseäni yhä paremmin

ja löytämään paikkani ja tehtäväni

ihmisten keskuudessa ja kirkon yhteydessä.

Anna minulle altis mieli vastaamaan sinun kutsuusi.

Aamen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.