SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ilosanoma kaikille

 

Otsikko on haastava: Ilosanoma kaikille. Onko sellainen mahdollista? Otsikkoa voisi vielä tarkentaa: Ilosanoma kaikille kansoille! Silloin on kysymys koko kristillisen kirkon perustehtävästä, Jeesuksen antamasta lähetyskäskystä. 


Lähetyskäsky koskee koko kirkkoa


Jeesuksen antama lähetystehtävä annetaan viisi kertaa Uuden testamentin sivuilla. Se annetaan eri aikoina, ennen ylösnousemusta ja sen jälkeen, ja eri paikoissa, Jerusalemissa, Galileassa ja Öljymäellä sekä eri painotuksilla. Herramme halusi korostaa lähetystehtävän merkitystä ja tärkeyttä, joten se löytyy jokaisesta evankeliumista. Näin saamme kokonaisvaltaisemman kuvan, mistä ja millaisesta tehtävästä lähetyksessä on kysymys.


Lähetyskäsky on hyvin moniuloittein

 

Millaisia korostuksia sitten oikein löydämme? Matteus korostaa toimintatapaa, opetuslapseuttamista (Matt. 28:18–20). Kansanlähetys on hyvin oivaltanut tämän omassa sloganissaan: ”Evankelioikaa kansa evankelioimaan kansoja.”


Matteus käyttää sanaa "ethnos" merkitsemään kansaa. Viime vuosien painopiste lähetystyössä onkin ollut niin sanotut saavuttamattomat kansat ja 10/40-ikkuna. Se muodostuu suorakulmaisesta alueesta 10. ja 40. leveysasteen väliltä Länsi-Afrikasta ja ulottuu aina Itä-Aasiaan asti. Tällä alueella elää yli kolme miljardia ihmistä eli noin 90 prosenttia ihmisistä, joita evankeliumi ei ole vielä saavuttanut!


Saavuttamattomia kansoja on vielä yllättävän paljon. Heitä arvioidaan olevan kuudentuhannen kansanryhmän parissa. Se tarkoittaa sitä, että heidän kansassaan ei ole lainkaan kristittyjä tai kristillisiin seurakuntiin kuuluu vain pieni vähemmistö, yleisen määritelmän mukaan alle viisi prosenttia väestöstä. Jumala rakastaa kaikkia kansoja. Siksi ilosanoma kuuluu kaikille kansoille!

 

Markus puolestaan korostaa lähetystehtävän toimintalaajuutta: ”kaikkeen maailmaan” (Mark. 16:16–29). Evankeliumi kuuluu julistaa kaikessa maailmassa ja kaikille luoduille. Markus tuo esille myös iankaikkisuusnäkökulman: ”ettei yksikään joutuisi kadotukseen”. Kysymys on maailman tärkeimmästä asiasta, ihmisen iankaikkisuudesta. Jotkut kristityt ajattelevat, ettei kolmannen maailman ihmisiä saa häiritä. Heillä on oma kulttuuri ja uskonto. Antaa heidän olla rauhassa, niin hekin antavat meidän olla rauhassa. Emme voi kuitenkaan tuudittautua tähän ajatukseen, vaan Jeesuksen Sanan mukaan ilosanoma kuuluu kaikille!


Luukas korostaa lähetyskäskyn sanomaa, siis millaisen sanoman kanssa me olemme liikkeellä (Luuk. 24: 46–48). Se rakentuu Kristuksen kärsimyksen, ylösnousemuksen sekä sovituksen sanomaan. Saamme olla toivokeskeisen sanoman äärellä. Kirkkona emme saisi tinkiä sanomastamme, vaan pidämme sitä arvokkaasti esillä. Jumala itse sitoutuu Sanaansa. Saamme iloisin mielin ja sydämin julistaa maailman iloisinta sanomaa: Teille on syntynyt Vapahtaja!


Johannes kiinnittää huomiota mandaatteihin, siis valtuutuksiin (Joh. 20:20–21). Valtuudet antaa itse Jeesus Kristus. Valtuutuksien painopiste on julistaa syntien anteeksiantoa hänen sovitustyönsä tähden. Suomalaisessa kristillisyydessä vähättelemme liian usein itseämme. Ehkäpä siksi Johanneksen muistutus siitä, kenen asialla olemme, tuo tehtäväämme sitä varmuutta ja ryhtiä, jota tarvitsemme. Kysymys on sittenkin Jumalan lähetyksestä, Missio Deistä, jossa saamme olla mukana!

 

Mistä sitten voima lähetystehtävän toteuttamiseen?


Voivatko lähetystehtävän laajuus sekä haasteet tuntua niin suurilta, että ne mykistävät pienen ihmisen tai jopa musertavat? Ehkäpä juuri sen tähden Luukas kertoo Jeesuksen antavan toisen kerran lähetystehtävän, tällä kertaa Öljymäellä ylösnousemuksensa jälkeen, juuri ennen taivaaseen astumista. Apostolien teoissa kerrotaan, mistä voima oikein tulee. "Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun opetuslapsiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka" Apt. 1:8.

 

Jeesus korostaa Pyhän Hengen voiman saamista todistamiseen ja lähetystehtävän toteuttamiseen. Herramme ei halunnut taakoittaa opetuslapsiaan haasteella, joka olisi murtanut heidät tai mahdottomuudellaan olisi masentanut heidän palvelutyönsä.


Jeesuksen antama lähetystehtävä on siis koko kristillisen kirkon ja seurakunnan perustehtävä. Lähetyskäsky muistuttaa meitä siitä. Kysymys on ilosanomasta, josta jokaisella yksilöllä ja kansalla on suuri etuoikeus päästä osalliseksi. Jumalan rakkaus ja osallisuus Jeesuksen sovintotyöstä kuuluu jokaiselle. Saamme ilolla olla mukana suorittamassa lähetystehtävää tässä suuressa Jumalan lähetyksessä. Kuuluuhan ilosanoma kaikille kansoille!


Kysymyksiä pohdittavaksi:


1. Miksi Jeesus antaa lähetyskäskyn Uudessa testamentissa peräti viisi kertaa?

2. Mikä niistä koskettaa sinua kaikkein eniten?

3. Kuinka voisimme saavuttaa saavuttamattomia kansoja täällä Suomessa?

4. Onko lähetystehtävä vielä ajankohtainen? Perustele puolesta tai vastaan?


Tino VarjolaSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.