SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rukouksia - Böner

 

Jesus, vi ber för alla barn i världen som inte har mat eller kläder. Vi ber för dem som inte har en mamma eller pappa. Vi ber också för alla dem som inte fått höra om Jesus, som är barnens bästa vän. Vi ber att alla barn i alla länder skall få höra om Jesus. Vi ber att vi själva skall vara villiga att hjälpa till med att berätta för andra om Jesus. Vi tackar för att du lovat att vara med oss alla dagar tills tiden här tar slut. Vi tackar för att det är så att alla som känner dig Jesus, får komma till din himmel när livet här är slut. Amen.

 

Jeesus, rukoilemme kaikkien maailman lasten puolesta, joilla ei ole ruokaa eikä vaatteita. Rukoilemme niiden puolesta, joilla ei ole isää eikä äitiä. Rukoilemme niiden puolesta, jotka eivät ole kuulleet Jeesuksesta, lasten parhaasta ystävästä. Rukoilemme, että kaikkien maiden lapset saisivat kuulla Hänestä. Rukoilemme, että me kaikki olisimme halukkaita kertomaan muille Jeesuksesta. Kiitämme siitä, että olet luvannut olla kanssamme kaikkina päivinä maailman loppuun asti. Kiitämme siitä, että kaikki, jotka tuntevat sinut, saavat tulla luoksesi taivaaseen, kun elämä täällä loppuu. Aamen.

 

Oi Herrani, ota minun vapauteni, muistini, ymmärrykseni ja tahtoni. Sinä olet antanut minulle kaiken, mitä olen ja omistan. Minä luovutan kaiken sinun jumalallisen tahtosi haltuun, sinun käyttöösi. Anna minulle vain rakkautesi ja armosi. Se on minulle kylliksi. Aamen.
(Loyolan pyhä Ignatius)

 

Getsemanen yhteysrukous

Menkäämme Jeesuksen kanssa Getsemanen puutarhaan ja muistakaamme hänen kuolemansa suurta tuskaa. Yhtykäämme hänen sydämensä sanomattomaan kärsimykseen. Osoittakaamme myötäkärsimystämme ja lohdutusta lähimmäisillemme, joissa hän yhä kärsii ahdistusta, nöyryytystä ja kipua maailman loppuun saakka. Hyvä Pelastajamme, pyydä taivaallista Isääsi lähettämään enkelinsä meidänkin luoksemme, jotta he vahvistaisivat meitä täyttämään elämässämme sen, mikä vielä puuttuu Sinun sovitustyöstäsi, Sinun ruumiisi hyväksi, joka on Kirkko. Aamen.

 

Lähimmäistemme puolesta

Taivaallinen Isä, rukoilemme sinun toivomuksesi mukaan kaikkien ihmisten puolesta, ystäviemme ja vihollistemme puolesta, kaikkien murheellisten, terveiden ja sairaiden lähimmäistemme puolesta, elävien ja kuolleiden puolesta.

Sinulle uskomme kaiken työmme ja lepomme, ilomme ja surumme.

Anna meidän tässä ajassa käyttää oikein sinun armoasi ja suo meidän tulevassa ikuisessa elämässä iloisesti kiittää ja ylistää sinua kaikkien vallittujesi seurassa. Tätä pyydämme Poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen.

(Pyhän Marian seurakunnan rukouskirjasta)Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.