SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Viisas on vapaa


Kuinka rakastankaan sinun lakiasi! Kaiken päivää minä sitä tutkin. Sinun käskysi ovat alati ohjeenani, ne tekevät minut vihollisiani viisaammaksi. Olen oppineempi kuin kaikki opettajani, kun tutkin sinun säädöksiäsi. Olen viisaampi kuin kansan vanhimmat, kun noudatan sinun säädöksiäsi. Pahan poluille en jalallani astu, minä tahdon totella sinun sanaasi. Sinun päätöksistäsi en poikkea syrjään, sillä sinulta minä olen oppini saanut. Miten suloiset ovatkaan sinun sanasi! Ne maistuvat hunajaa makeammilta. Sinun säädöksesi antavat minulle ymmärrystä. Sen tähden minä vihaan kaikkia valheen teitä! Psalmi 119:97–104

 

Vapaus on moraalinen olotila. Mitä ihminen päättää vapaudellaan tehdä? Arkipäivänsä kasvottomalle työnantajalle myynyt työntekijä odottaa viikonloppua ja lomaa. Loma on oikeus ja kohtuus. Orjuutettu, vieraita tavoitteita toteuttava ihminen unelmoi vapaudesta omaksi hyväkseen. ”Rikas mies jos oisin, kaiken päivää laiskottelisin.”

 

Psalmissa 119 puhuu opettaja, joka ei halua kuulijoidensa tyytyvän hemmottelulomaan. Hän esittää vapaudelle ihanteen. Se on sydäntä polttavan rakkauden ja vapaaehtoisen sitoutumisen tie. Se on tie, jota kuljetaan kaikki päivät ja vähän yölläkin. Useimmat varmasti tuntevat kertomuksen kolmesta kivenhakkaajasta. Yksi inhosi raskasta työtään ja haaveili lottovoitosta. Toinen sieti työtään, koska se toi hänelle ja perheelleen toimeentulon. Kolmas rakasti työtään, koska tiesi olevansa pieni, mutta tärkeä osa suuren katedraalin rakentamisessa. Psalmissa 119 on jotain viimeksi mainitun kivenhakkaajan elämänasenteesta. Paavali on sisäistänyt tämän asenteen kirjoittaessaan korinttilaisille: ”Se, jonka Herra on kutsunut orjana, on Herran vapauttama. Samoin se, jonka Herra on kutsunut vapaana, on Kristuksen orja.”

 

Jakeet 97–104 muodostavat aakkospsalmin m-säkeistön. Säkeistön teemana on viisaus, jonka Jumalan säädökset noudattajalleen antavat. Säädösten seuraaminen nostaa rukoilijan viisaudessa paitsi vihamiestensä, myös opettajiensa ja kansan vanhinten yläpuolelle. Väite ei ole röyhkeä, jos hyväksymme lähtökohdan. Kansan vanhimmilla ja opettajilla ei voi olla mitään muuta, parempaa viisautta. Pappeja, psykologeja ja poliitikkoja koskevat samat lainalaisuudet kuin kosmetologia ja kaupan kassaa. Kaikki viisaus on lähtöisin samasta lähteestä.

 

Meillä luterilaisilla on joskus tapana korostaa, että kirkolla ei ole mitään erityistä viisautta yhteiskunnallisissa ja taloudellisissa asioissa. Presidentinvaalien alla ajatus on muotoiltu siten, että on parempi saada presidentiksi viisas ateisti kuin hurskas typerys. Tällä tarkoitetaan: hurskaus ei voi korvata viisautta, hurskaus ei ole oikotie viisauteen, eikä viisaus ole vähemmän viisasta, vaikka sitä olisi suotu jumalankieltäjälle.

 

Kaikki me tunnistamme hurskaan typeryyden lajityypin. Hurskaat tyhmyrit ovat otollista ainesta kansantarinoille ja kaskuperinteelle. Vuoden 1992 raamatunkäännöksessäkin on luovuttu sanasta ”hurskas”. Ehkä se oli jo menettänyt myönteisen merkityksensä. Mutta onko mahdollista olla samaan aikaan sekä hurskas että viisas? Ehkä Psalmissa 119 onkin kysymys juuri siitä, osaammeko tunnistaa hurskasta viisautta. Onko sellaista?

 

Psalminkirjoittajan näkökulmasta kysymys on mieletön. Juuri se, että ihminen sitoutuu koko sydämestään Jumalan säädöksiin (hurskaus), tekee hänestä muita viisaamman. Samalla hän tietää, että opettajat ja kansan vanhimmat – vihamiehistä puhumattakaan – eivät välttämättä noudata Herran säädöksiä. Siksi hän uskaltaa häpeilemättä nostaa päänsä heidän keskellään.

 

Ruotsalainen lääkäri Stefan Einhorn vakuutti kirjassaan Aidosti kiltti (Otava 2007), että typeryyteen, naiiviuteen ja yksinkertaisuuteen liitetyistä mielikuvista huolimatta kiltteys kannattaa ja on hyväksi sekä itsellemme että muille. Kiltteys, josta hän puhuu, on eettistä viisautta, kykyä toimia oikein. Psalminkirjoittaja vakuuttaa, että kokosydäminen Jumalan tahdon etsiminen tuottaa viisauden, joka on paljon muiden ympärillä elävien ja toimivien ihmisten viisautta suurempi. Jos tällainen elämäntapa on mahdollinen, tunnistammeko keskellämme nämä viisaat? Arvostammeko heidän viisauttaan ja pyrimmekö itse samaan?

 

Isä, anna minulle enemmän sitä viisautta, joka toimii. Ja auta minua luopumaan sellaisesta viisastelusta, joka estää minua toimimasta ja sinun tahtoasi tapahtumasta.

 

Pyhä Henki täytti Jeesuksen riemulla, ja hän sanoi: ”Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän järkeviltä ja viisailta, mutta olet ilmoittanut sen lapsenmielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt.” (Luuk. 10:21)

 

Arto AntturiSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.