SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ilosanoma

Onko Jeesus Messias?

 

Evankeliumi Johanneksen mukaan 7:40–52

 

Messias Vanhassa testamentissa

 

Miten luet Vanhaa testamenttia? Juuri Messias kohtaa sinut siinä. Et voi ymmärtää Raamattua näkemättä siinä Messiasta etkä voi ymmärtää Messiasta ja uskoa häneen ymmärtämättä Raamattua ja uskomatta siihen. Kertomus syntiinlankeemuksesta julistaa samalla Messiasta. Hän on ”naisen siemen”, joka on iskevä murskaksi käärmeen pään (1. Moos. 3:15). Tässä on orastava evankeliumi.

 

Abraham, jota kehotetaan jättämään maansa ja isänsä koti, jotta hänestä voisi tulla suuri kansa vieraassa maassa, ennustaa Messiaasta, joka lähtee Isänsä talosta, Isänsä sylistä, tullakseen meidän luoksemme ja tullakseen ”esikoiseksi suuressa veljesjoukossa” (Room. 8:29).

 

On selvää, että Iisak, jonka hänen isänsä tuo uhrina Jumalalle, viittaa Messiaaseen. Jaakobissa, joka painii Jumalan kanssa läpi yön (1. Moos. 32:24–30) tunnistamme Jeesuksen, joka kärsimistään edeltävänä yönä ”painii” Isän tahdon kanssa ja pyytää, että kärsimyksen kalkki otettaisiin häneltä pois.

 

Joosef, jonka hänen omat veljensä myyvät orjaksi vieraaseen maahan, antaa moitteita esittämättä veljilleen kaiken, mitä he tarvitsevat turvalliseen elämään. Tästä saamme aavistuksen hänestä, joka on lempeä ja nöyrä sydämeltään ja antaa meille rajattoman anteeksiannon ja elämän.

 

Jeesuksen aikana hurskaat juutalaiset nimittivät Moosesta ”uskolliseksi paimeneksi”. Hän oli johtanut Israelin pois Egyptistä ja vienyt sen autiomaan kautta luvattuun maahan. Hän oli esikuva hänelle, joka sanoi olevansa hyvä paimen (Joh. 10:11).

 

Aaron, Joosua, Daavid ja monet muut ennakoivat häntä joka oli tuleva. Hän on mukana alusta lähtien, ja hänessä saavat kaikki – myös sinä ja minä – lopullisen tarkoituksensa.

 

Tuntematon messias

 

Alkuseurakunnan aikana termi ‘Messias’ ei viestittänyt juuri mitään kreikkalais-roomalaisen maailman ihmisille. Tuttu juutalainen titteli muuttui nimeksi, johon liitettiin moniselitteinen termi ’Herra.’ Näin lause ’Jeesus on Messias’ muuttui ’Jeesus Kristus (Messias) on Herra.’

 

Tässä nimenmuutoksessa tapahtui erittäin tärkeä muutos – Jeesuksen titteli ”Messias” muuttui ”Kristuksesi”, joka nykyään on yhtä kuin hänen sukunimensä.

 

Evankeliumin kirjoittajat olivat suuren käännösongelman edessä. Kuinka käännetään termi ”messias” sellaiselle kielelle, jossa ei ollut taustatietoa messias-perinteestä?

 

Kristinuskon mukaan Jeesus on maailman vapahtaja, Vanhan testamentin ennustuksien messias ja Jumalan ainoa poika, joka sovitti ihmiskunnan synnit kuolemallaan ja joka voitti kuoleman ylösnousemuksellaan.

 

Jeesuksesta käytetään nimeä Kristus, joka on peräisin kreikan sanasta kristos, joka on käännös heprean kielen sanasta messias – eli voideltu tai siunattu. Sanaa voideltu käytetään Vanhassa testamentissa alkujaan Israelin kuninkaista (esim. 2. Sam. 22:51).

 

Myöhemmin sana vakiintui tarkoittamaan nimenomaan profeettojen ennustamaa tulevaa vapauttajakuningasta.

 

Uuden testamentin messias

 

On yleisesti ymmärretty, että Jeesus puhui ensisijaisesti arameaa ja että hän osasi jonkun verran hepreaa ja mahdollisesti kreikkaa. Aramea on seemiläinen kieli, jonka juuret ovat Babyloniassa 700-luvulla ek. Aramea oli elinvoimainen kieli Israelissa 600-luvulle saakka, jolloin arabit valloittivat Lähi-idän.

 

Uudesta testamentista löydämme sanoja ja fraaseja aramean kielellä: esim. Talitha kum, Ephphatha, Abba, Maranatha, Eli Eli lema sabachthani. On myös ihmisten nimiä: esim. bar-Tolmay, bar-Jona. On myös paikkakuntien nimiä: esim. Gath Shmane, Gulgolta, Gabbatha, Akeldama, Bet Hesda.

 

Apostolit puhuivat arameaa. Evankeliumi levisi ensin arameankielellä Juudeaan, Syyriaan, takaisin Babyloniaan ja jopa Intiaan. Kun Jeesus siteerasi Vanhaa testamenttia, on huomattu, että ne kohdat ovat hyvin lähellä Septuagintan käännöstä.

 

Apostoli Johannes on se evankeliumin kirjoittaja, joka avaa meille sen ongelman minkä apostolit kokivat, kun he yrittivät selittää messiaan merkitystä kreikan kielellä, näin Johannes kirjoitti evankeliumissaan: 1:41 Hän tapasi ensin veljensä Simonin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet Messiaan", se on käännettynä: Kristus.

 

Vuoden 1933/38 Kirkkoraamattu kääntää kristos-sanan Kristukseksi säännöllisesti. Vuoden 1992 suomennos kääntää saman sanan Messiaaksi. Tämä on parempi käännöstapa – eli tarkempi. Voimme olettaa, että kun Pietari lausui ne tärkeät sanat Jeesukselle Matteuksen evankeliumin mukaan 16:16, hän käytti sanaa mashiach eli Messias, eikä puhunut ”kreikkaa Kristukselle!”

 

Koko maailman Herra

 

Evankeliumi alkoi levitä pian juutalaisten yhteisöjen ulkopuolelle ja Apostoli Pietari joutui pian pulaan. Jumalan piti avata Pietarin maailmaa, osoittamalla hänelle kuinka Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä riippumatta heidän kulttuuritaustastaan. Ap. t 10:34: Pietari rupesi puhumaan. Hän sanoi: ”Nyt minä todella käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä. 25 Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan, kuului tämä mihin kansaan tahansa. 36 Hän lähetti Israelin kansalle sanansa, ilmoitti hyvän sanoman rauhasta, jonka Jeesus Kristus (Messias) on tuonut – hän, joka on kaikkien Herra.”

 

Richard BrewisSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.