SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rukouksia - Böner

Förbön för barn och unga

Herre, vi ber för alla barn och unga runtom i vår värld. 

Beskydda dem från alla faror och allt sådant som kan skada dem.

Vi ber om ditt beskydd för alla barn och ungdomar i skolorna och ute på vägarna.

Låt dem få växa upp i trygghet och med tillförsikt få mogna inför framtiden.

Vi ber för alla barn som saknar hem, föräldrar och mat.

Tack för att du ser varje barn och vill dess bästa.

Framför allt ber vi att alla barn och ungdomar som redan känner dig, får bli bevarade i tron på dig.

Vi ber också att alla barn och unga som inte ännu känner dig ska få höra om Frälsaren Jesus Kristus.

Låt ditt glada budskap nå fram till dem!

Bevara dina barn Herre, i ditt namn, så att vi alla får mötas hemma hos dig!

 

Amen

 

Rukous lasten ja nuorten puolesta

 

Herra, me rukoilemme maailmamme kaikkien lasten ja nuorten puolesta.

Suojaa heitä kaikilta vaaroilta ja vahingoilta.

Rukoilemme suojelustasi heidän kouluteilleen ja sinne, missä he ikinä kulkevatkaan.

Anna heidän kasvaa turvassa ja tulevaisuuteen luottaen.

Rukoilemme kaikkien lasten puolesta, joilla ei ole kotia, vanhempia eikä ravintoa.

Kiitos, näet jokaisen lapsen ja haluat jokaiselle parasta.

Ennen kaikkea pyydämme, että lapset ja nuoret, jotka jo tuntevat sinut, säilytettävät uskonsa sinuun.

Rukoilemme myös, että kaikki lapset ja nuoret, jotka eivät vielä tunne sinua, kuulevat Vapahtajasta, Jeesuksesta Kristuksesta.

Anna ilosanoman tavoittaa heidät!

Herra, varjele lapsiasi sinun nimessäsi, niin että me tapaamme kaikki sinun luonasi!

 

Aamen

 

Brita Jern

 

Auta joka asiassa

Rukoilemme lähetystyöntekijöiden puolesta kaikkialla maailmassa.

Herra, anna heille rakkautta, viisautta ja kärsivällisyyttä.

Auta heitä uusien asioiden ja kielien opiskelussa.

Varjele ja suojele heitä sairauksilta ja onnettomuuksilta.

Rukoilemme erityisesti lähetyslasten puolesta.

Herra, auta heitä sopeutumaan uusiin ja vieraisiin oloihin.

Kiitos, kun käytät heitäkin valtakuntasi työssä.

Kannamme eteesi tämän seurakunnan lähetystyöntekijät.

Sinä tunnet heidät paremmin kuin he itse.

Tiedät heidän tilanteensa täälläkin hetkellä.

Auta heitä. Tue heitä.

Kanna ja vahvista vaikeuksien keskellä, varjele vaaroissa.

Anna heidän iloita uskollisuudestasi.

Anna meille uskollisuutta muistaa heitä kaikin tavoin.

Kiitos, että rukouksin voimme olla lähellä heitä.

 

Kaija Kaarne

Et ole kaukana – rukouksia lähetystyössä, 1995.

 

Paranna minun haavani

 

Juotuani synnin ja kuoleman katkeraa sappea

minä kärsin suuresti,

ojenna minulle sinun eläväksitekevä maljasi.

 

Kuoleman ruhtinaan julmien rosvojen riisumana

minä värisen vilusta,

peitä minut armosi ja rakkautesi vaatteeseen.

 

Olen näkymättömän vihollisen

myrkkynuolen haavoittama:

paranna minun haavani.

 

Armenialainen rukous 1200-luvulta


Rukous

 

Isä Jumala, sinä teit kirkostasi pelastuksen sakramentin kaikille kansoille, jotta Kristuksen lunastustyö pysyisi ihmisten keskellä aikojen loppuun asti. Sytytä rakkautesi liekki uskoviesi sydämiin, ja herätä heissä kutsumus palvella ihmisten pelastusta, niin että kaikista kansoista kasvaisi sinulle yksi perhe ja yksi kansa. (Roomalainen Messukirja, s. 929)

 

Herra Jeesus Kristus, sinä sanot olevasi Hyvä Paimen, joka on “tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän” meille (Joh. 10:10). Sinä tahdot, että kaikki ihmiset jakavat Sinun elämääsi ja tulevat Sinun opetuslapsiksesi. Sinä tahdot, että kaikki tuntevat Sinut ja rakastavat Sinua. Auta meitä viemään sinun viestisi eteenpäin! Anna meille Sinun voimasi, Pyhän Henkesi, joka on aina johdattanut kirkkoa lähetyksen teille!

 

Oi Pyhä Henki, opeta meitä viisaasti ymmärtämään ajan merkkejä ja anna meille rohkeutta elää evankeliumin mukaan! ”Avaa silmämme näkemään ne, jotka kohtaamme tiellämme. Opeta meitä jakamaan heidän huolensa ja kärsimyksensä, heidän ilonsa ja toivonsa, ja kasvamaan yhdessä heidän kanssaan Kristuksen yhdeksi ruumiiksi.” (VI eukaristinen rukous) Uudista evankeliumin valolla tämä maailmamme. Vahvista kaikkien kristittyjen välistä yhteyttä, jotta Kristuksen kirkko ”näkyisi tässä ristiriitaisuuksien haavoittamassa ihmiskunnassa ykseyden ja sovinnon profeetallisena merkkinä.” (VIII eukaristinen rukous)

 

Jumala, taivaallinen Isä, joka lähetit Poikasi Kristuksen maailmaan, vuodata meihin lupaamasi Pyhä Henki, jotta se levittäisi totuuden siemeniä ihmisten sydämiin ja herättäisi ne uskon kuuliaisuuteen, niin että kaikki ihmiset kasteen kautta uuteen elämään syntyneinä kuuluisivat sinun omaan kansaasi. Tätä pyydämme saman Herramme Jeesuksen Kristuksen, sinun Poikasi, kautta, joka kanssasi elää ja hallitsee Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. (Roomalainen Messukirja, s. 928)

 

Nguyen Toan Tri

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan assistenttiSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.