SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vem har evigt liv?

Några i folkmassan som hörde hans ord sade: ”Han måste vara Profeten.” Andra sade: ”Han är Messias”, men andra sade: ”Messias kommer väl inte från Galileen? Säger inte Skriften att Messias kommer från Davids ätt och från Betlehem, byn där David bodde?” Så blev det splittring bland folket för hans skull. Några ville gripa honom, men ingen bar hand på honom.

 

Tempelvakterna kom tillbaka till översteprästerna och fariseerna, som frågade dem: ”Varför har ni inte fört hit honom?” De svarade: ”Aldrig har någon människa talat som han.” Då sade fariseerna till dem: ”Har ni också blivit förledda? Finns det någon bland rådsherrarna eller fariseerna som tror på honom? Men den här folkhopen som inte kan lagen, den är förbannad.”

 

 

Nikodemus, han som tidigare hade kommit till Jesus och som var en av dem, sade: ”Vår lag dömer väl inte någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort?” De svarade: ”Är du också från Galileen? Sök i Skriften, så ser du att ingen profet kommer från Galileen.” Joh 7:40–52

 

Frågan om tro och otro är hela Johannesevangeliets fråga. När hela berättelsen om Jesus sammanfattas i Joh 20:31 står det: ”Men dessa har blivit nerskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.”

 

Gud har låtit evangelium om Jesus Kristus gå ut för att mänskor ska komma till tro på Kristus och därmed äga evigt liv i stället för skuld och död. Samma sak säger Lilla Bibeln, Joh 3:16: ”Var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.”

 

Vad tror vi då?

 

– Att Gud utgav honom så att det blir till evigt liv för var och en som tror. Det vill säga att Gud på grund av sin kärlek till världen lät sin Son bli mänska – för att lida för hela världens synd och dö som syndoffer för mänskosläktet.

 

Detta var uttalat århundraden på förhand i Jesajabokens kapitel 53. ”Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid.” Därifrån har Johannes sin titel för Jesus, Guds Lamm. (Joh 1:29) Och genom tron på honom har vi liv i Hans namn.

 

Tron är enda vägen att inte gå förlorad. ”Den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.” (Joh 3:18) ”Guds vrede blir kvar över honom.” (Joh 3:36) Allt hänger på tro och otro.

 

Vem tror då och har evigt liv?

 

Johannesevangeliet återkommer till den frågan många gånger. Hela vår text, Joh 7:40–52, handlar om den frågan. Folk som hörde Jesus försökte komma till klarhet om vem han var, om vem de hade mött och hört. Man hade stridiga meningar. (Joh 7:43). De som var något, översteprästerna och rättstjänarna, hade särskilt svårt att komma till rätta med Jesus av Nasaret, att tro.

 

Det finns åtminstone tre förhållanden i fråga om tro och otro som kommer fram i Johannes evangeliet. För det första, att vi mänskor inte har förutsättningar att tro. För det andra, att Gud föder tro. För det tredje Skriftens betydelse.

 

1. Vi har inte förutsättningar för att tro

Om det första förhållandet heter det att ”ljuset kom in i världen, men mänskorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda.” (Joh 3:19)

 

Ljuset från Gud, Jesus Kristus, visar hur förlorade vi är. Och för det värjer vi oss. Johannes 12:37 sammanfattar Jesu offentliga verksamhet i de tolv första kapitlen med ”Trots att han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom.” Också det här var förutsagt i Jesajaboken.

 

2. Gud föder tro

Samtidigt berättar Johannesevangeliet hela tiden om mänskor som kom till tro på Jesus Kristus, Andreas, Simon, Filippus, Natanel, Nikodemus med flera. De som tar emot Honom ”är födda av Gud”. (Joh 1:13) Och de som ”kommer till ljuset”, har ”gärningar gjorda i Gud”. (Joh 3:19–21) ”Ingen kan komma till mig om inte Fadern som har sänt mig drar honom”. (Joh 6:44)

 

3. Bibelns betydelse

Johannesevangeliet pekar ut förutsägelserna om Messias igen och igen. I vår text är det endast skriften som ger riktning åt folkets diskussioner om Jesus. Där står det att Messias skulle födas i Betlehem, Mika 5:2.

 

Nikodemus stöder sig på Moseböckerna när han argumenterar. Jesajaboken hade talat om någon som skulle bli ett skuldoffer, 53:10.

 

Också för oss är Bibeln det enda fasta att gripa tag i. Så som Martin Luther säger i Lilla Katekesen om tron: ”Den helige Ande har kallat mig genom evangelium.”

 

Kristian Norrback

Kaplan i Malax lutherska församlingSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.