SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Lähetyspyhä 2016 Missionshelg - Jeesuksen lähettiläät - Jesu sändebud

Mission cross. Kuva: Angela Jeu, freeimages.

Kristuksessa rakkaat sisaret ja veljet, ekumeenista lähetyspyhää vietetään jälleen lokakuun toisena viikonvaihteena, joka tänä vuonna on 8.–9.10. Lähetyspyhän teema on evankelisluterilaisen kirkon vuosiaiheiden mukaisesti Jeesuksen lähettiläät. Vakiintunutta tapaa noudattaen lähetyspyhän aineistossa eri kirkkoihin kuuluvat henkilöt reflektoivat sunnuntaille annettuja raamatuntekstejä.


Vanhan testamentin teksti on katolisen kirkon sunnuntain 9.10. teksteistä ja muut raamatuntekstit ovat ev.-lut. kirkon kirkkokäsikirjan teksteistä.

 

Tämän vuoden evankeliumissa meitä kutsutaan kuninkaan pojan häihin. Lähettiläät kutsutaan ensin juhlaan, suureen iloon. Kutsutut saavat peseytyä kuten Naaman Vanhan Testamentin tekstissä tullakseen terveiksi, saadakseen haavojensa tilalle ehjän ihon, murheen tilalle ilon. Ilohuoneesta on hyvä lähteä ulos kutsumaan muitakin hääjuhlaan.

 

Ekumeeninen lähtökohta kirkon missiolle on sen paras todistus maailmalle. Jeesuksen seuraaminen on rakastamista, lempeyttä, armahtamista, omastaan jakamista ja profeetallista sanomaa köyhien ja syrjittyjen puolesta. Se on kutsumista ilojuhlaan, viipymistä murheellisen rinnalla. Seuraaminen itsessään tarkoittaa toisen askelissa kulkemista, antautumista ja luottamista.  Yhdessä vietetty ekumeeninen lähetyspyhä muistuttaa kristittyjen yhteisen todistuksen ja keskinäisen rauhan merkityksestä. Voimme todistaa vain siitä ilosanomasta, jonka myös jaamme keskenämme.

 

Ekumeenista lähetyspyhää on hyvä viettää yhdessä sellaisella tavalla, joka ottaa huomioon erilaiset kirkolliset traditiot. Seurakunnat voivat suunnitella yhteisen Raamattu-meditaation, jumalanpalveluksen tai rukoushetken. Perinteinen tapa viettää ekumeenista lähetyspyhää on kutsua omaan kirkkoon saarnavieraaksi toisen sisarkirkon edustaja. On eri asia viettää oman seurakunnan lähetyspyhää kuin yhteistä ekumeenista lähetyspyhää.

 

Ekumeenisuus viittaa myös koko maanpiiriin. Kirkon missiossa olemme samassa työssä hyvin erilaisten ihmisten kanssa: niin kulttuurisesti, maantieteellisesti kuin uskonnollisen näkökulmankin suhteen. Meille kaikille on kuitenkin yhteistä olla niin Kristuksen kutsumia kuin hänen lähettämiäänkin. Ekumeeninen lähetyspyhä tarjoaa kirkoille mahdollisuuden kansainvälisyyden korostamiseen ja erilaisuuden rikkaudesta ammentamiseen tähän yhteiseen juhlaan.

 

Kära bröder och systrar i Kristus

 

Också detta år firar vi ekumenisk missionshelg andra veckoslutet i oktober, 9-10.10. Missionshelgens tema är Jesu sändebud, söndagens tema i den lutherska kyrkan. Enligt tidigare praxis reflekterar olika kyrkors representanter över missionssöndagens bibeltexter. Den gammaltestamentliga texten är hämtad ur katolska kyrkans texter för söndagen, de övriga texterna är hämtade ur den lutherska kyrkohandboken.

 

Årets evangelietext inbjuder oss till kungasonens bröllop. De utsända inbjuds först till den stora glädjefesten. De får tvätta sig likt Naman i den gammaltestamentliga texten. Då blir de rena och deras hud blir frisk igen, sorgen byts i glädje. Från glädjens hus är det gott att gå ut för att bjuda andra till fest. 

 

En ekumenisk utgångspunkt är det bästa vittnesbördet för kyrkans mission. Att följa Jesus är att älska, att visa hänsyn och omsorg, att dela med sig och att förkunna ett profetiskt budskap om att ta sig an de fattiga och utstötta. Det innebär också att bjuda till fest och att trösta dem som sörjer. Efterföljelse är att gå i en annans fotspår, att ge sig hän och hysa tillit. När vi tillsammans firar ekumenisk missionshelg påminns vi om vad det gemensamma kristna vittnesbördet och inbördes fred betyder. Vi kan bara vittna om det glädjebud som vi får dela med varandra.

 

Det är bra att fira ekumenisk missionshelg tillsammans och uppmärksamma olika kyrkors traditioner. Församlingarna kan tillsammans planera en bibelmeditation, en gudstjänst eller en bönestund. Ett vanligt sätt att fira ekumenisk missionshelg är att inbjuda en gästpredikant från grannförsamlingen. Det är skillnad på att fira församlingens missionshelg och fira en ekumenisk missionshelg.

 

Ekumenik hänvisar också till hela världen. Genom kyrkans mission är vi knutna till människor som är annorlunda än vi, kulturellt, geografisk eller religiöst. Vi delar i alla fall erfarenheten att både vara kallade av Kristus och hans utsända. Ekumeniska missionshelgen ger kyrkan en möjlighet att betona det internationella, en fest när vi kan berikas av mångfalden. 

 

Olkoon ekumeeninen lähetyspyhänne yhteistyön ja ilon juhla!

Låt vår ekumeniska missionshelg bli en glädjens och gemenskapens fest! 

 

Mari-Anna Pöntinen

pääsihteeri/generalsekreterare

Suomen Ekumeeninen Neuvosto/Ekumeniska Rådet i Finland


Lähetyspyhä 2016 Missionshelg


Oletko koskaan saanut odottamatonta
kutsua osallistua hienoon juhlaan, kutsua joka yllätti sinut täysin? Minä olen
saanut. Toimin Kaakkois-Aasiassa lähetystyössä kun eräänä päivänä posti toi
...
Har du någonsin fått en oväntad
inbjudan till en fin fest, en inbjudan som överraskade dig totalt? Det har jag.
Jag jobbade på en ambassad i Sydostasien när posten en dag levererade en
middag...
Toisen Timoteuskirjeen katkelma sisältää
paljon kehotuspuhetta: Julista sanaa, astu esiin sopivaan ja sopimattomaan
aikaan, nuhtele, moiti ja kehota… pysy sinä järkevänä kaikissa tilanteissa,...
Syyrian kuninkaan taitavan
sotapäällikön, Naamanin, suurena ongelmana oli se, että hän oli spitaalinen.
Koska Raamatussa spitaalia käytetään usein myös synnin vertauskuvana,
Naamanistakin voi...
Rukouksia lähetyspyhään tai muuhun ajankohtaan.
Aineistoa kristittyjen yhteisen ekumeenisen lähetyspyhän 8–9.10.2016 viettoon on toimittanut työryhmä. Material för firandet av de kristnas gemensamma ekumeniska missionshelg har förberetts i en arbet...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.