SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Lähetyspyhä 2018: Jeesuksen lähettiläät

Kristuksessa rakkaat sisaret ja veljet, ekumeenista lähetyspyhää vietetään lokakuun toisena viikonvaihteena, joka tänä vuonna on 13.-14.10. Lähetyspyhän teema on evankelisluterilaisen kirkon sunnuntaiaiheiden mukaisesti Jeesuksen lähettiläät.

 

Tämän vuoden maaliskuussa Kirkkojen maailmanneuvosto järjesti missiologisen konferenssin Arushassa Tansaniassa. Konferenssin teema oli Moving in the Spirit: Called to Tranforming Discipleship, ‘Kutsu muutoksen opetuslapseuteen Hengen kuljettamina’.  Tämä opetuslapseus, johon meitä kaikkia kutsutaan, muuttaa meitä sisältäpäin avaamaan koko elämämme Jumalan Hengen puhdistavaan, uudistavaan ja rakastavaan yhteyteen. Hengen vaikutuksesta liitymme myös toinen toiseemme. Jumalan missio, Missio Dei, kuljettaa kirkkoaan maailmassa Jeesuksen askeliin: rakastavaan rinnalla kulkemiseen köyhien ja kärsivien kanssa.

 

Tämän vuoden lähetyspyhä kutsuu seurakuntia avaamaan ovensa niille lähimmäisille, jotka tarvitsevat rakkauttamme. Ekumeenista lähetyspyhää on hyvä suunnitella ja viettää yhdessä toisten kirkkokuntien kanssa. Pienistä yhteisistä asioista voi kasvaa ilon ja yhteyden juhla. Johanneksen evankeliumissa Jeesus kehottaa anomaan, “että teidän ilonne olisi täydellinen”. Tästä ilosta puhuu myös paavi Franciscus kirjasessaan Evankeliumin ilo. Tähän ilon opetuslapseuteen meitä kaikkia kutsutaan ja meidän kauttamme muita.

 

Siunatkoon Jumala ekumeenisen lähetyspyhänne. Olkoon se yhteistyön ja ilon juhla!

 

Mari-Anna Auvinen

pääsihteeri

Suomen Ekumeeninen Neuvosto

 

Lähetyspyhän aineisto liitteessä pdf-tiedostona.

 

lahetyspyha_2018_missionshelg_aineistovihko(1).pdf 


Tutussa vertauksessa (Luuk. 8:5–15) Jeesus kertoo miehestä, jonka kylvämät siemenet tuottivat erilaisen sadon se mukaan, minkälaiseen maaperään ne putosivat.
Aamoksen kirjan pääteema on Israelin kansaa odottava tuho, jollei se käänny pahuudestaan ja epäjumalanpalvonnasta ja palaa Herran luo.
"Miksi Jumalan piti tulla ihmiseksi?" Tämä on Heprealaiskirjeen perimmäinen kysymys, johon kirjoittaja vastaa selkeästi, että Jumalan tarkoituksena on ilmoittaa itsensä ihmisille ja sovittaa koko maai...
1. Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala,
sinä et vihaa mitään mitä olet luonut,
vaan annat anteeksi kaikkien katuvaisten synnit.
Luo meihin uusi ja katuvainen sydän,
...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.