SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rukouksia

1. Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala,

sinä et vihaa mitään mitä olet luonut,

vaan annat anteeksi kaikkien katuvaisten synnit.

Luo meihin uusi ja katuvainen sydän,

niin että me itkisimme syntejämme

ja tunnustaisimme vääryytemme

saadaksemme sinulta, kaiken armon Jumala,

täyden anteeksiannon ja rauhan;

Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta,

aamen.

 

Thomas Cranmer (1489-1556)

 

 

2.      Sanasi käskee —

ja kajahdan kuin kannel.

Oi Jumala, vain mitä Sinusta lähtee,

sitä kosketan, rakastan, tavoittelen.

 

Sinusta minä olen lähtöisin,

Sinusta kasvanut täyteen ikään.

En halua toista Jumalaa.

Sinua kuuntelen, se pitää minut koossa.

 

Pyhä Hildegard Bingeniläinen (1098-1179)

 

 

3.      Taivaallinen Kuningas,

Lohduttaja, totuuden Henki,

joka paikassa oleva ja kaiken täyttävä,

hyvyyden lähde

ja elämän antaja,

tule ja asu meissä

ja puhdista meidät kaikesta

synnin pahuudesta

sekä pelasta, oi Hyvä,

meidän sielumme.

 

Pyhä Jumala, Pyhä Väkevä,

Pyhä Kuolematon, armahda meitä!

 

Ortodoksisen liturgian alkurukous

 

 


Herran rukous

Isä meidän, joka olet taivaissa.

Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Tulkoon sinun valtakuntasi.

Tapahtukoon sinun tahtosi

myös maan päällä niin kuin taivaassa.

 

Anna meille tänä päivänä

jokapäiväinen leipämme.

Ja anna meille anteeksi velkamme

niin kuin mekin annamme anteeksi

velallisillemme.

 

Äläkä saata meitä kiusaukseen,

vaan päästä meidät pahasta.

Sillä sinun on valtakunta ja voima

ja kunnia iankaikkisesti.

Aamen.

 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston 1.2.1973

hyväksymä ekumeeninen sanamuoto.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.