SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Lähetyspyhä 2019: Kiitollisuus

Kristittyjen yhteistä ekumeenista lähetyspyhää vietetään 12.-13.10.2019 teemalla Kiitollisuus. Ekumeeninen kirkkojen yhteinen lähetys on elpynyt Kirkkojen maailmanneuvoston Arushan kokouksen jälkeen keväällä 2018. Kiitollisina vietämme tänä vuonna kansallista Suomen Lähetysneuvoston 100-vuotisjuhlaa 12.10. 

 

Vanhan testamentin teksti muistuttaa: ”Palaa minun luokseni, minä olen lunastanut sinut vapaaksi.” Hän, joka kutsuu, on vapauttanut. Hän täyttää meidät kiitollisuudella ja ilolla. Vapautuksen sanoma kuljettaa kirkkoja sekä sisäänpäin että ulospäin, kuten paavi Franciscus muistuttaa: yhteyteen Kristuksen ja toistemme kanssa sekä ulos maalimaan: anteliaisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan.

 

Ekumeenista lähetyspyhää on hyvä suunnitella ja viettää yhdessä toisten kirkkokuntien kanssa. Kiitollisuus antaa omastaan ja jakaa iloa muiden kanssa.

 

Lähetyspyhän aineisto ei ole aikaan sidottua ja näin sitä voidaan käyttää myös muina aikoina.

 

Lähetyspyhän aineiston on valmistanut työryhmä, johon , ja ovat nimenneet edustajansa.

 

Siunatkoon Jumala ekumeenisen lähetyspyhänne. Olkoon se kiitollisuuden ja ilon juhla!

 

Mari-Anna Auvinen

pääsihteeri

Suomen Ekumeeninen Neuvosto

 

Lähetyspyhän aineisto liitteessä pdf-tiedostona.

lahetyspyha_2019_missionshelg_aineistovihko.pdf

 Jes. 44:21-23
Päivän tekstissä profeetta Jesaja kirjoittaa, kuinka Jumala muovannut Jaakobin.
Luukas 17:11-19
Evankeliumin spitaalisilla miehillä oli hämmästyttävän suuri rohkeus ja usko.
2. Kor. 9:6–11
Kun itse on tullut pelastuksesta osalliseksi, on luonnollista auttaa myös toisia ihmisiä pääsemään osallisiksi samasta ilosta ja vapaudesta.
Ylistäkää Herraa, kaikki luodut!
Minä laulan sinun kunniaasi, Jumalani, kuninkaani!
Minä kiitän sinun nimeäsi aina ja ikuisesti.
Joka päivä minä sinua kiitän,
minä ylist...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.