SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Muista, Israel, että minä olen sinut muovannut

Jes. 44:21-23

 

Päivän tekstissä profeetta Jesaja kirjoittaa, kuinka Jumala muovannut Jaakobin. Niin hän todellakin teki lähettäessään Jaakobille sekä koettelemuksia että hyvyyksiä. Huijattuaan isältään Iisakilta veljensä Eesaun esikoisoikeuden Jaakob joutui pakenemaan Mesopotamiaan ja palvelemaan kaksikymmentä vuotta enoaan Laabania. Koettelemuksen keskellä Jumala ei kuitenkaan hylännyt Jaakobia, vaan siunasi häntä ja antoi Jaakobin perheen ja omaisuuden kasvaa.  Samoin Jumala sallii meillekin toisinaan tapahtua ikäviä asioita, jotka hänen armonsa kautta ovatkin meille siunaukseksi. Uuden nimen Israel Jaakob sai kohdattuaan Jumalan yöllisessä kamppailussa paluumatkalla luvattuun maahan. Näin Jaakobista, petturista, tuli Israel, Jumalan taistelija.

 

Päivän teksti muistuttaa siitä, että Jumala on vapauttanut kansansa synnin orjuudesta. Synti on sielun vankila. Synnin vallassa oleva ei voi toteuttaa vapaata tahtoaan ja tehdä sitä hyvää mitä tahtoisi. Synti saa kapinoimaan Jumalan tahtoa vastaan, kaltoinkohtelemaan muita ihmisiä sekä kääntämään katseen pois heidän hädästään ja tarpeistaan. Synti ei pidä hallussaan vain ihmistä vaan koko luomakunta kantaa syntiinlankeemuksen seurauksia: sairautta ja kuolemaa. Kun ihminen seuraa synnillisiä himojaan, hän ei pysty täyttämään tehtäväänsä luomakunnan huolenpitäjänä, vaan riistää sitä itsekkäiden pyyteidensä toteuttamiseksi. Siksi myös luomakunnalla on syytä riemuita siitä, että Kristus lunasti ihmisen vapaaksi synnin orjuudesta.

 

Meillä on siis lukemattomia syitä kiittää Jumalaa. Voimme kiittää häntä siitä, että hän muokkaa meitä antamalla meille niin hyvyyksiään kuin koettelemuksiakin. Voimme yhtyä luomakunnan kanssa kiitokseen siitä, että Kristus on voittanut synnin ja kuoleman, ja pelastanut meidät niiden vallasta. Voimme kiittää Jumalaa siitä, ettei hän rajoittanut lupaustaan muistaa palvelijaansa vain Aabrahamiin, Iisakiin ja Jaakobiin, vaan on ottanut lapsikseen kaikki Kristukseen uskovat. Voimme olla kiitollisia myös siitä, että Jumala ottaa lapsikseen nekin kansat, jotka eivät vielä ole vastaanottaneet Jumalan Sanaa, sillä Jumala tahtoo, ”että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden” (1. Tim. 2: 4).

 

Jumalan tekojen muistaminen on pelastuksen alku, sillä se saa aikaan ylistystä, kiitollisuutta, nöyryyttä, sydämen särkyneisyyttä syntien vuoksi sekä pyrkimystä hyvään. Jumalan hyviä tekoja muistava ihminen haluaa antaa Jumalalle vastalahjaksi Jumalan mieleisen elämän. Kiitollinen sielu kysyy itseltään jatkuvasti: ”Kuinka minä maksan Herralle kaikki Hänen hyvät tekonsa minua kohtaan” (Ps.116:12).

 

Kirsi-Maria SusunaSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.