SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Usko + kiitollisuus = uskollisuus

 

Luukas 17:11-19

 

Evankeliumin spitaalisilla miehillä oli hämmästyttävän suuri rohkeus ja usko. He rohkenivat pyytää hartaasti, että Jeesus parantaisi heidät, koska he uskoivat, että hän voi tehdä sen. Jeesus ei puhunut mitään paranemisesta, vaan käski heidän käydä näyttämässä itsensä papeille. Heidän uskonsa oli niin suuri, että he menivät näyttäytymään papeille Mooseksen lain mukaan, vaikka he eivät vielä olleet parantuneetkaan. Jeesus palkitsi heille heidän uskonsa, paransi heidät jo heidän ollessaan matkalla. Kun he tulivat terveiksi, vain yksi heistä palasi kiittämään auttajaansa. Jeesus sanoi kiittävälle samarialaiselle: "Nouse ja mene. Uskosi on pelastanut sinut." Pääasia Jeesukselle on usko, mutta hänen hätkähdyttävintä kysymystään on myös meidän hyvä miettiä: ”Missä ne muut yhdeksän ovat?” Miksi kiitollisia ihmisiä on vain vähän?

 

Olemmeko todella kiitollisia edelläkävijöiden meille jättämästä uskonperinnöstä? Ainoa todellinen aarteemme on oma uskomme, se usko, jota tunnustivat monet esi-isiemme sukupolvet. Usko on Jumalan lahja, suurimpana elämän lahjan jälkeen, mutta se on annettu meille myös ihmisten välityksellä (apostolit, piispat, papit, vanhemmat, katekeetat…). Me olemme uskossa perillisiä.

 

Suomen Lähetysneuvoston 100-vuotisjuhlan johdosta on syytä kiittää Jumalaa uskon lahjasta ja siitä, että Suomi on jo siirtynyt vastaanottavan lapsen asemasta aktiivisesti toimivan aikuisen asemaan. Olemme nauttineet edelläkävijöiden työn hedelmistä, ja olemme vuorollamme edistämässä evankeliumin leviämistä kansojen keskuuteen. Joka tapauksessa lähetystyö tarkoittaa jotakin syvempää kuin ihmisten ja rahan lähettämistä kaukaisiin maihin. Lähetystyö on oikeastaan uskon asia. On turha lähettää ihmisiä ja rahaa kauas, jos meiltä puuttuu usko, jos omassa sydämessämme ei ole Jeesusta, jonka kautta levitämme ilosanomaa pelastuksesta. Lähetystyö ei ole vain jonkinlaista evankeliumin vientikauppaa, vaan jokaisen meidän uskon jokapäiväistä ja vakavaa syvenemistä.

 

Nykyään kristityt saavat kärsiä uskonsa tähden. Tällä hetkellä kristinusko on vainotuin uskonto maailmassa. Kirkon lähetystyön voima on juuri siinä, että aina on niitä työntekijöitä, jotka eivät menetä uskoaan Jumalaan ja Jeesuksen ilosanomaan, olivatpa he miten vaikeissa tilanteissa tahansa. He uskovat koko sydämellään, että Jumalan hyvyys ja rakkaus ovat voimakkaampia kuin kaikki maailmassa oleva paha. He osaavat ylläpitää hyvää mieltä keskellä koettelemuksia ja vastoinkäymisiä Jeesuksen esikuvan mukaan. He osaavat yhdistää sekä uskon että kiitollisuuden elämässään, niin että heistä tulee uskollisia kristittyjä.

 

Suomen Lähetysneuvoston 100-vuotisjuhla on tilaisuus löytää uudelleen meille uskossamme annettu aarre ja tehtävä, joka meidän on kiitollisina välitettävä eteenpäin tulevaisuuteen. Olemme kutsutut todistamaan uskollisesti yhteisestä kasteestamme arkielämän keskellä. Paavi Franciscus on vakuuttunut siitä, että marttyyrien veri on jotakin sellaista, joka yhdistää meitä kristittyjä ja joka vielä lahjoittaa meille täyden yhteyden.

 

Isä Tri NguyenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.