SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rukouksia

Kuvaaja Agostino Toselli palvelusta Pexels

Isä Jumala, sinä teit kirkostasi pelastuksen sakramentin kaikille kansoille, jotta Kristuksen lunastustyö pysyisi ihmisten keskellä aikojen loppuun asti. Sytytä rakkautesi liekki uskoviesi sydämiin, ja herätä heissä kutsumus palvella ihmisten pelastusta, niin että kaikista kansoista kasvaisi sinulle yksi perhe ja yksi kansa. (Roomalainen Messukirja, s. 929)

 

Herra Jeesus Kristus, sinä sanot olevasi Hyvä Paimen, joka on “tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän” meille (Joh. 10:10). Sinä tahdot, että kaikki ihmiset jakavat Sinun elämääsi ja tulevat Sinun opetuslapsiksesi. Sinä tahdot, että kaikki tuntevat Sinut ja rakastavat Sinua. Auta meitä viemään sinun viestisi eteenpäin! Anna meille Sinun voimasi, Pyhän Henkesi, joka on aina johdattanut kirkkoa lähetyksen teille!

 

Oi Pyhä Henki, opeta meitä viisaasti ymmärtämään ajan merkkejä ja anna meille rohkeutta elää evankeliumin mukaan! ”Avaa silmämme näkemään ne, jotka kohtaamme tiellämme. Opeta meitä jakamaan heidän huolensa ja kärsimyksensä, heidän ilonsa ja toivonsa, ja kasvamaan yhdessä heidän kanssaan Kristuksen yhdeksi ruumiiksi.” (VI eukaristinen rukous)

 Uudista evankeliumin valolla tämä maailmamme. Vahvista kaikkien kristittyjen välistä yhteyttä, jotta Kristuksen kirkko ”näkyisi tässä ristiriitaisuuksien haavoittamassa ihmiskunnassa ykseyden ja sovinnon profeetallisena merkkinä.” (VIII eukaristinen rukous)

 

**

 

Lähetystyöntekijä

 

Herra, lähetystyöntekijä lähtee, koska hän uskoo,

että hänen elämänsä kasvaa täydellisestä itsensä antamisesta.

Lähetystyöntekijä lähtee, koska hän ajattelee:

jos jään tänne, siellä ei ole ketään, joka opettaisi köyhät rakastamaan evankeliumia.

Lähetystyöntekijä lähtee, koska sinä olet hänet kutsunut,

eikä hän voi lähettää puolestaan ketään muuta.

Lähetystyöntekijä lähtee,

koska hän haluaa julistaa sitä iloa, jonka sinä olet luvannut meille.

Lähetystyöntekijä lähtee,

koska köyhät odottavat häntä, eivätkä he voi muuta kuin odottaa.

Herra, lähde hänen kanssaan! Mutta herätä minussakin suurta valmiutta elää sinun antamassasi armossa ja viedä eteenpäin sinun ilosanomaasi sanoin ja teoin.

 

(ote Katolisen uskonnon yläasteen materiaalista, Kirkon elämää, KATT, s. 15)

 

 **

 

Rukous lähetystyön puolesta

Herra, Sinä olet käskenyt meitä todistamaan Sinusta maan ääriin asti.

Pyydämme Sinua: kutsu naisia ja miehiä palvelukseesi minä Sinä tahdot.

Lähetä sanansaattajiasi maailman kaikkiin maihin

ja kutsu myös lähetysmaiden uskovia palvelukseesi,

niin että koko kirkkosi virkoaa uuteen elämään

ja että evankeliumin rikkaus tulee kaikkialla tunnetuksi.

Rukoilemme Sinua kaikkien niiden lukemattomien ihmisten puolesta

idässä ja lännessä, pohjoisessa ja etelässä, jotka eivät Sinua tunne.

Älä jätä kirkkoasi rauhaan,

ennen kuin kaikki maailman kansat ovat kuulleet ilosanomaa julistettavan niille. Aamen.

 

(ote Rukouskirjasta, Tantum Ergo Sacramentum, s. 124)

 

Isä Tri Tri Nguyen

**


Lisää materiaalia Lähetyspyhän 2020 viettoon:Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.