SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Elävää vettä janoisille


Evankeliumiteksti: Joh. 7:40-52

 

Jeesus tuli Galileasta Jerusalemiin viikon kestäville lehtimajajuhlille. Juhlat huipentuivat viimeisenä päivänä. Jeesus esitti kutsun kaikille: ”Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon! Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan”.

 

Tämän päivän evankeliumiteksti lähtee ihmisten reaktiosta tähän Jeesuksen esittämään avoimeen kutsuun.  Toiset ottivat kutsun vastaan, toiset eivät. Eräät pitivät häntä profeettana, jotkut Messiaana. Toiset taas epäilivät, ettei hän ainakaan Messias voisi olla - ”Ei kai Messias Galileasta tule!” He viittasivat Messiaan tulevan Daavidin jälkeläisenä Betlehemistä. He tunsivat kirjoitukset, mutta eivät Jeesusta. Heidän rajoittunut mielensä ja ennakkoluulonsa estivät heitä löytämästä totuutta Jeesuksesta.

 

Kiistely Jeesuksesta jatkui. Pidätyskin melkein tapahtui, mutta pidättäjiksi lähetetyt miehet tulivat niin vakuuttuneiksi Jeesuksen sanoista, että he palasivat tyhjin käsin ylipappien ja fariseusten luo. Kun heiltä kysyttiin: ”Miksi ette tuoneet häntä?” Miehet vastasivat: ”Yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän.” Uskonnollisten johtajien turhautuminen oli suurta, kun rahvas juoksi Jeesuksen perässä. He sanoivat: ”Tuo rahvas ei tiedä laista mitään – kirottuja kaikki!”  Itse he olivat kuitenkin uskonnollisen ylpeyden ja itseriittoisuuden sokaisemia.

 

Heidän joukossaan oli kuitenkin Nikodemos, joka oli rehellinen etsijä. Hän puolusti rohkeasti Jeesuksen oikeutta tulla kuulluksi. Hän toteutti sitä mitä Jeesus vähän aiemmin oli temppelissä opettanut: ”Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani.” Nikodemos ei ollut välittänyt huhuista vaan oli aiemmin mennyt itse tapaamaan Jeesusta.   Vähitellen hän tuli entistä vakuuttuneemmaksi siitä, kuka Jeesus on. Hänen janonsa tuntea Jeesus syvemmin ei hellittänyt ennen kuin hän näki hänet ristiinnaulittuna ristillä. Hän kuunteli Jeesuksen sanoja ristillä, vaikka hänen toverinsa pikkasivat. Hän kuuli, kuinka Jeesus rukoili: ”Isä anna heille anteeksi.”  Nikodemos muisti Jeesuksen sanat: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” (Joh. 3:16) Nikodemoksen sisimmässä oli nyt pulppuava lähde ja hän iloiten palveli Jeesusta ja välitti hänen kutsuaan toisillekin. Elämän lähde on avoin kaikille. Joka tämän kuulee, sanokoon: ”Tule!” Joka on janoissaan, tulkoon. Joka haluaa, saa lahjaksi elämän vettä. (Ilm. 22:17).

 

Aimo Helminen


Lähetyspyhän aineisto 2021:Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.