SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

On pysyttävä lujina uskossa


Uuden testamentin teksti: Kol. 1:19–23

 

Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus eivät ole pelkästään kylmää totuutta, vaan siihen sisältyy jokaiselle myös selvä tie pelastukseen: Jumala ”on tehnyt teidän kanssanne sovinnon, kun Kristus omassa ruumiissaan kärsi kuoleman asettaakseen teidät pyhinä… Jumalan eteen.” (Kol. 1:21) Pääsiäissalaisuutensa kautta Jeesus lahjoittaa koko maailmalle sovinnon ja pyhyyden. Pyhä Paavali ja muut apostolit ovat tämän evankeliumin palvelijoita. Nyt meidän, apostolien seuraajien, ”on vain pysyttävä lujina uskon perustalla, horjahtamatta pois siitä toivosta,” jonka meidän kuulemamme evankeliumi antaa. (Kol. 1:22)

Nyky-yhteiskunnassamme on taipumus sulkea Jumala kaiken ulkopuolelle ja pitää uskoa pelkästään yksityisasiana. Vaikka se ei ole täydellistä kristinuskon hylkäämistä, se on kuitenkin uskon aarteen kieltämistä, mikä voi johtaa syvimmän kristillisen identiteetin menettämiseen. On olemassa vahva maallistumisen virtaus, ja jotkut kristityt ovat alttiita sen houkutukselle antaen uskonsa väljähtyä.

Meillä on nyt tärkeä tehtävä edistää uutta evankeliointia maallistuneissa maissa. Kauas lähteminen ei ole ainoa tapa tehdä lähetystyötä. Tässä mielessä lähetystyö on yhteiskunnan kehittämistä evankeliumin valossa ja kulttuurin uudelleen kristillistämistä. Se on oikeastaan uskon asia. On turha lähettää ihmisiä ja rahaa kauas, jos meiltä puuttuu usko, jos omassa sydämessämme ei ole Jeesusta, jonka kautta levitämme ilosanomaa pelastuksesta. Lähetystyö ei ole vain jonkinlaista evankeliumin vientikauppaa, vaan jokaisen meidän uskon jokapäiväistä ja vakavaa syvenemistä. Tämä jatkuva työ muodostaa perustan kasvaa ja kypsyä uskossa, toivossa ja rakkaudessa.

 

Ainoa todellinen aarteemme on oma uskomme, se usko, jonka puolesta apostolit ja ensimmäiset kristityt ovat antaneet henkensä. Heidän päitään katkaistiin, heitä ristiinnaulittiin ja syötettiin leijonille Colosseumissa, silti he olivat poikkeuksetta valmiita kuolemaan uskonsa puolesta. He ovat saaneet Pyhän Hengen, niinpä helluntaipäivän jälkeen pelokkaista ja oppimattomista opetuslapsista tuli rohkeita ja viisaita todistajia. Uskon perustalla lujina pysymisessä meillä on sama jumalallinen lähde: Jumalan sana, sakramentit ja ennen kaikkea Pyhä Henki. Meillä on siis olennaisesti sama tehtävä kuin apostoleilla. Pyhän Hengen voimasta meidät kastetut on kutsuttu todistamaan Kristuksesta arkielämän keskellä. Me teemme sen monin eri tavoin, varmasti kukin omalla tavallamme. Mutta kaikki teemme sen olemalla rukouksen ihmisiä, pysymällä uskollisina Jumalan sanalle, yhdessä kirkon koko tradition kanssa, yhdessä kirkon paimenten opetuksessa, todistamalla uskosta rakkauden teoin, välittämällä elävän uskomme lapsille, epäileville ja ei-uskoville, huolehtimalla köyhistä ja kärsivistä, puolustamalla totuutta ja elämän lahjaa, rakastamalla lähimmäisiämme, elämällä ehtymättömässä toivossa. Paras tapa pysyä lujina uskon perustalla on siis oma hyvä ja esimerkillinen elämämme.

 

Isä Toan Tri Nguyen


Lähetyspyhän aineisto 2021:Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.