SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Usko on katsomista Jeesukseen


Vanhan testamentin teksti: 4. Moos. 21:4­9

 

Israelin kansan autiomaavaellus vastaa monessa suhteessa kristityn vaellusta tämän maailman keskellä kohti todellista luvattua maata ja kotia. Tälle pyhälle varattu Vanhan testamentin kohta kertoo osuvasti myös kristityn suhtautumisesta koettelemuksiin.

 

Raamattu kertoo kansan joutuneen kiertämään Edomin maan matkallaan kohti luvattua maata. Tämä yllättävä mutka ei ollut kansan mieleen. Se olisi tahtonut kulkea suorinta tietä perille, ilman mitään ongelmia. Niinpä alkoi napina. Parempi olisi ollut jäädä Egyptiin lihapatojen äärelle. Ilmaiseksi saatu taivaan leipäkään, manna, ei enää maistunut.

 

Myrkkykäärmeet muistuttavat meitäkin paratiisin käärmeestä, jonka houkutusta seuraamalla synti ja kuolema tulivat osaksi ihmisen elämää.

 

Puhuttelevaa on kansan Moosekselle esittämä pyyntö: ”Rukoile Herraa, että hän ottaisi nämä käärmeet pois meitä ahdistamasta.” Kansa ei siis tahtonut päästä eroon synnistään ja kapinastaan, vaan ainoastaan niiden seurauksista. Mutta lääkkeen käärmeen myrkkyä vastaan kansa sai. Jumalan lupasi, että jokainen pronssikäärmettä katsova, jää eloon, vaikka käärmeen myrkkyä olisivatkin saaneet ruumiiseensa. Käärmeet jäivät kansan keskuuteen, mutta enää niillä ei ollut lopullista valtaa surmata ihmisiä.

 

Voin sieluni silmin nähdä Mooseksen lähettämien viestintuojien kiertävän kansan keskuudessa levittämässä ilouutista käärmeen myrkyn voittajasta. Voin kuulla avun saaneiden huutavan: ”Se auttoi! Olen pelastunut!” Usko Jumalan sanaan toi elämän, mutta ehkä joku toinen piti samaa viestiä satuiluna ja kuoli epäuskossaan.

 

Keskustelussaan Nikodemoksen kanssa Jeesus viittasi tähän tapahtumaan: ”Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös Ihmisen Poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän” (Joh. 3:14–15).

 

Jeesus kuoli ristillä, jotta jokainen käärmeen myrkyn turmelema ihminen saisi elää. Jumalan Poika korotettiin tämän maan pinnan yläpuolelle, jotta hän näkyisi niin itään, etelään, länteen kuin pohjoiseenkin, ja jokainen lääkettä kaipaava saisi avun.

 

Jumala ei pelastanut maailmaa lähettämällä sitä kohti rakkauden sulosäteitä, vaan antamalla ainoan Poikansa kuolla sijastamme. Jeesus kuoli ristillä rikkomustemme vuoksi, ja meitä pyydetään nyt katsomaan häntä ja elämään hänestä. Sillä sitä usko on. Se on luottamista siihen, että Jumalan lupaukset Jeesuksesta ovat tosia. Hän todella on kuoleman, synnin ja Paholaisen vallan voittaja. Siitä pääsiäisen tyhjä hauta on ikuisena todistuksena.

 

Jukka Norvanto 


Lähetyspyhän aineisto 2021:Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.