SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Lähetyspyhä 2022: Kristityn vapaus

Kristittyjen yhteistä ekumeenista lähetyspyhää vietetään vuosittain lokakuun toisena viikonvaihteena. Tänä vuonna lähetyspyhän ajankohta on 8.-9.10.2022. Lähetyspyhää on vietetty vuodesta 1999 alkaen. Tämän vuoden teema on Kristityn vapaus.

Lähetyspyhä kehottaa rukoilemaan yhteisen lähetystehtävän puolesta. Lähetystyö on koko Kristuksen kirkon yhteinen tehtävä yli kirkkokuntarajojen.

Ekumeeninen lähetyspyhä antaa mahdollisuuden tutustua oman seurakunnan ja muiden seurakuntien lähetystyöhön. Yhteisen lähetyspyhän vietto muistuttaa meitä yhteisen todistuksen, rauhan ja sovinnon merkityksestä. Voimme todistaa yhteisesti ylösnousseesta Kristuksesta, jotta maailma uskoisi.

Samalla paikkakunnalla olevat eri seurakunnat voivat rukoilla oman ja sisarseurakuntien lähetystyön puolesta. Seurakunnat voivat järjestää yhteisiä tilaisuuksia, jossa kerrotaan eri kirkkojen lähetystyöstä tai kutsua vierailulle toisen kirkkokunnan edustajan kertomaan lähetystyöstä. Ekumeenisen lähetyspyhän materiaalia voi käyttää erilaisissa lähetystyön tilaisuuksissa pitkin syksyä.

Lähetyspyhän aineiston on valmistellut työryhmä, johon Suomen Ekumeeninen Neuvosto, Suomen Lähetysneuvosto ja Suomen vapaakristillinen neuvosto ovat nimenneet edustajansa.

Siunattua yhteistä lähetyspyhää!
Mayvor Wärn-Rancken, pääsihteeri
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Lähetyspyhän aineisto pdf-tiedostona:


lahetyspyha_2022_missionshelg.pdf

Evankeliumiteksti: Luuk. 14:1-6
Evankeliumeissa kerrotaan usein Jeesuksen osallistumisesta aterioille. Milloin hän istuu yhdessä publikaanien ja muiden erityisen syntisinä pidettyjen kanssa, milloi...
Uuden testamentin teksti: Gal. 5:1–6
Päivän epistolatekstissä apostoli Paavali puuttuu Galatian uskovien keskuudessa syntyneeseen ongelmaan siitä, onko Kristuksen seuraajien omaksuttava myös juutal...
Vanhan testamentin teksti: Jes. 44:21–23
Jesaja toimi Herran puolesta kutsuen Jumalan kansaa, Israelia, palaamaan luopumuksen tieltä. Herra rakasti kansaansa ja tahtoi lunastaa sen vapaaksi väärält...
Rukous lähetystyön puolestaHerra, sinä olet käskenyt meitä todistamaan sinusta maan ääriin asti. Pyydämme sinua: kutsu keskuudestamme naisia ja miehiä palvelemaan sinua siellä missä vain tahdot, niin...
Matka rakastavan Jumalan tuntemiseenInternet on avannut uusia mahdollisuuksia olla tukena ja auttaa niitä, jotka elävät ilman vapautta eri puolilla maailmaa. Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen työntekijä...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.