SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Lähetyspyhä 9.–11.10.2010. Teemana Usko ja epäusko

 

Kristittyjen yhteistä ekumeenista lähetyspyhää vietetään 9.-10.2010. Suomen Ekumeeninen neuvosto (SEN) ja (SLN) ovat nimenneet työryhmän valmistelemaan aineiston lähetyspyhää varten. Aineisto on nyt käsillä ja kirjoittajina on eri kirkkokuntien jäseniä.

 

Vuosi 2010 on lähetystyön historian kannalta merkittävä. Tuleehan tänä vuonna kuluneeksi sata vuotta Edinburghin lähetyskonferenssista. Edinburghin konferenssi oli sysäys ekumeeniselle kehitykselle, joka johti myöhemmin Kirkkojen maailmanneuvoston perustamiseen (1948).

 

Nyt sata vuotta ensimmäisestä Edinburghin kokouksesta kirkot ja niiden lähetystyö ovat taas uusien haasteiden edessä. Kristinuskon painopisteen siirtyminen pohjoisesta ja lännestä etelään ja itään luo kokonaan uudenlaisen tilanteen.

 

Kesäkuussa kokoontuneen ohella myös toinen merkittävä lähetystyön kokoontuminen sijoittuu vuodelle 2010. Lausannen liike ja World Evangelical Alliance järjestävät maailmanlaajan kokouksen on World Evangelization Kapkaupungissa Etelä-Afrikassa 16.–25.10.2010. Sielläkin etsitään lähetystyön suuntaa tulevaisuuteen.

 

Tämän aineiston tavoitteena on tukea seurakuntia ja muita yhteisöjä ekumeenisen lähetyspyhän valmistelussa.

 

Hyvän Jumalan runsasta siunausta ekumeenisen lähetyspyhän viettoon

toivottaen

 

Työryhmä

Markku Kotila (SLN, SPS, lut.), Kirsti Kosonen (SLN, SLS, lut.), Jari Portaankorva (SVKN, bapt.), Aimo Helminen (SVKN, adv.), Toan Tri Nguyen (SEN, kat.), Outi Vasko (SEN, ort.)

 

Raamatun tekstit:

Ps. 78:1–18, 1. Moos. 15:1-6, Room. 4:16–25,  Mark. 2:1–12

 

Aineistossa:

Mitä isämme meille opettivat, Martti Asikainen ja Satu Toukkari

Abraham, uskon esikuva, Teemu Sippo SCJ

Vertaus viinitarhan vuoraajista, Hannu Hirvonen

Rukous kirkon ja sen lähetyksen puolesta

Herran rukous, ekumeeninen sanamuoto

 

Lähetyspyhä__2010_aineisto.pdf

 


Raamattutyöskentelyn voi tehdä ryhmän kanssa tai itsekseen. Mikäli työskennellään ryhmän kanssa, ohjaaja lukee ohjeet ja tekstit ryhmälle. Tahti on hyvä pitää rauhallisena. Kopioi sukupuu (liitteenä)...
1. Moos. 15: 1–6
Abramille tuli näyssä tämä Herran sana: »Älä pelkää, Abram. Minä olen sinun kilpesi, ja sinun palkkasi on oleva hyvin suuri.» Abram sanoi: »Herra, minun Jumalani, mitä sinä...
Mark. 12: 1–12
Jeesus alkoi puhua heille vertauksin:
"Mies istutti viinitarhan, ympäröi sen aidalla, louhi kallioon viinikuurnan ja rakensi vartiotornin. Sitten hän vuokrasi tarhan viin...
Pyhä kolmiyhteinen Jumala.
Me kiitämme sinua kaikista niistä, jotka ovat vastanneet kutsuusi ennen meitä ja kulkeneet edellämme tällä tiellä.
Me kiitämme Abrahamista, joka vastasi kuts...
Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan
päällä niin kuin taivaassa.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.