SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Esirukous rauhan puolesta Lähi-Idässä

 

ESIRUKOUS RAUHAN, OIKEUDENMUKAISUUDEN JA LÄHETYSTYÖN PUOLESTA LÄHI-IDÄSSÄ

 

L: Herra Jumala. Sinä, joka olet kutsunut meidät rauhantekijöiksi. Me rukoilemme kaikkien niiden puolesta, jotka Lähi-idässä kärsivät sodan, vainon, nälän ja epäoikeudenmukaisuuden tähden.

 

S: Herra, armahda meitä.

 

L: Herra, me rukoilemme, että sovinnonhalu ja rauhantahto lisääntyisivät niiden kesken, jotka ovat joutuneet ristiriitoihin. Lohduta niitä, jotka vihamielisyyksien tähden ovat menettäneet omaisiaan. Anna kostohalun laantua ja anteeksiantavan mielen kasvaa.

 

S: Herra, armahda meitä.

 

L:Herra, me rukoilemme viisautta niille kansojen ja erilaisten ryhmien johtajille, joille olet antanut vallan hallita, että he tavoittelisivat oikeudenmukaisuuden toteuttamista kaikkien parhaaksi. Tee tyhjäksi niiden aikeet, jotka pyrkivät lisäämään vihaa ja sortoa.

 

S: Herra, armahda meitä.

 

L: Herra, me rukoilemme kaikkien niiden lasten ja nuorten puolesta, jotka vihan ja julmuuden tähden joutuvat kärsimään ja kasvamaan pelon ja väkivallan keskellä. Rukoilemme, että toivo ja luottamus sittenkin heissä voittaisivat, etteivät he itse jatkaisi koston kierrettä.

 

S: Herra, armahda meitä.

 

L: Herra, me rukoilemme, että sanoma Sinun Pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta saisi levitä koko Lähi-idässä, jotta ihmiset pelastuisivat. Pyydämme, että Sinun rakkautesi saisi luoda uutta niiden keskuudessa, jotka nyt toimivat Sinun rakkauttasi vastaan. Siunaa ja varjele lähetystyöntekijöitä.

 

S: Herra, armahda meitä.

 

L: Herra, me rukoilemme ahdistetun kirkkosi puolesta. Anna voimaa niille, jotka Kristuksen nimen tähden joutuvat pilkatuksi ja vangituksi. Vahvista heitä armollasi ja Sinun valtakuntasi tulemisen toivolla.

 

S: Herra, armahda meitä.

 

L: Herra, me rukoilemme kirkkosi ykseyden puolesta, että se sanallesi uskollisena voisi toteuttaa sitä tehtävää, jonka olet sille antanut, jotta kaikki ylistäisivät nimeäsi, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.

 

S: Aamen.

 

_____

L: liturgi / esirukoilija

 

S: seurakunta

 

Esirukouksen on laatinut Kirkon (ev.-lut.) ulkoasiain neuvoston asettama kirkko ja islam -työryhmä 9.12.2006Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.