SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kääntääkö ekumeeninen asiakirja lähetyksen ylösalaisin?

Yhdessä kohti elämää: lähetys ja evankelioiminen muuttuvassa maailmassa. Tämä uusi lähetysasiakirja esiteltiin Kirkkojen Maailmaneuvoston (KMN) yleiskokouksessa, joka pidettiin marraskuun 2013 alussa Busanissa, Koreassa. Asiakirjan mukaan kristillinen lähetystyö tapahtuu nykymaailmassa reuna-alueilta keskukseen. Tällä tarkoitetaan sitä, että Jumalan missio ja evankeliumin julistus tapahtuu aidoimmin kirkollisesta ja maallisesta vallasta ja vauraudesta sivussa olevien ihmisten ja yhteisöjen toimesta.

 

Kristillinen lähetys ei enää ole vauraitten ja voimakkaitten kirkkojen kädenojennus kaukaisten maiden ihmisille, joilta puuttuu jotain. Jumalan mission ääni kuuluu aidoimmin köyhien ja vähäväkisten keskuudesta, joille myös itse evankeliumi antaa etusijan. Kirkkojen ja lähetysjärjestöjen tulisi tiedostaa tämä ja antaa ääni ja johtajuus tälle liikkeelle. Meidän on muutettava lähetyksen suuntaa niin, että se on sopusoinnussa syrjäytettyjen ihmisten toiminnan kanssa. Oikeudenmukaisuus, solidaarisuus ja osallisuus ovat sen lähetyksen keskeisiä käsitteitä, joka tapahtuu reuna-alueilta keskukseen. (asiakirjan kohta107) Asiakirjassa otetaan kantaa myös uskontodialogin puolesta ja nähdään se sopusoinnussa evankeliumin julistamisen kanssa. Tämä heijastaa sitä kuinka kristinuskon painopiste on siirtymässä pohjoisen vauraista maista globaaliin etelään ja itään.

 

Kansainvälisen lähetysneuvoston (International Missionary Council, IMC) ja Kirkkojen maailmanneuvoston yhdistyttyä New Delhissä vuonna 1961, Kirkkojen maailmanneuvosto on julkaissut ainoastaan yhden virallisen lähetystä ja evankelioimista käsittelevän julkilausuman - Mission and Evangelism: An Ecumenical Affirmation (Lähetys ja evankelioiminen: ekumeeninen julkilausuma). Se hyväksyttiin KMN:n keskuskomitean kokouksessa 1982. Nyt käsillä olevaa uutta lähetystä koskevaa julkilausumaa on valmistellut KMN:n Maailmanlähetyksen ja evankelioimisen komissio (Commission on World Mission and Evangelism, CWME) KMN:n Porto Alegren yleiskokouksesta (2006) lähtien. KMN:n keskuskomitea teki siihen joitakin muutoksia ja hyväksyi tekstin yksimielisesti kokouksessaan 5.9.2012 Kolymbarissa, Kreikassa.

 

Uutta näkyä, uusia suuntaviivoja 

 

Julkilausuman tarkoituksena on etsiä uutta näkyä, luoda käsitteistöä ja löytää suuntaviivoja lähetyksen ja evankelioimisen ymmärtämiselle ja toteuttamiselle muuttuvassa maailmassa. On toivottavaa, että asiakirjan ajatukset saavat laajaa kaikupohjaa, joka ulottuu kaikkien kristittyjen keskuuteen, Kirkkojen maailmanneuvoston jäsenkirkkoja ja sen yhteydessä toimivia lähetysjärjestöjä laajemmalle. Myös suomalainen lähetyskeskustelu ja kirkkojen ja lähetysjärjestöjen ekumeeninen yhteistyö hyötyy uusista näkökulmista lähetykseen, kun tarkastellaan kristinuskon muutosta ja suhdetta muihin uskontoihin ja vakaumuksiin, ihmiskunnan ja planeetan kriittisten haasteiden edessä. Yhdessä voimme sitoutua uudella tavalla siihen elämän täyteyteen, joka kuuluu jokaiselle ja johon elämän Jumala evankeliumissa kaikkia kutsuu.

 

Tutustu asiakirjaan alta:

 

Yhdessä kohti elämää

 

 

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.