SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kristillinen todistus moniuskontoisessa maailmassa  

Kristillinen todistus moniuskontoisessa maailmassa on tärkeä asiakirja lähetyksestä mutta myös merkittävä ekumeeninen avaus. Se on syntynyt Katolisen kirkon uskontojen välisen dialogin neuvoston, Kirkkojen Maailmanneuvoston ja Maailman evankelisen allianssin yhteistyön tuloksena.

 

Yhdessä ne edustavat 90 % maailman kristityistä – kahta miljardia katolilaista, ortodoksista, anglikaanista, protestanttista, evankelikaalista, helluntailaista ja muihin ryhmiin kuuluvaa kristittyjä.

 

Asiakirja kuvaa lähetystyön menetelmiä evankeliumin periaatteiden mukaan ja esittää suosituksia kristillistä todistusta varten. Viisivuotisen yhteistyön tulos julkistettiin 28.6.2011 Ekumeenisessa keskuksessa Sveitsin Genevessä.


Lähetystyö kuuluu kirkon perusolemukseen. Jumalan sanan julistaminen ja todistaminen maailmalle on jokaisen kristityn erityinen tehtävä, jota kristittyjen tulee toteuttaa evankeliumin periaatteiden mu...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.