SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kristillinen todistus moniuskontoisessa maailmassa  

Kristillinen todistus moniuskontoisessa maailmassa on tärkeä asiakirja lähetyksestä mutta myös merkittävä ekumeeninen avaus. Se on syntynyt Katolisen kirkon uskontojen välisen dialogin neuvoston, Kirkkojen Maailmanneuvoston ja Maailman evankelisen allianssin yhteistyön tuloksena.

 

Yhdessä ne edustavat 90 % maailman kristityistä – kahta miljardia katolilaista, ortodoksista, anglikaanista, protestanttista, evankelikaalista, helluntailaista ja muihin ryhmiin kuuluvaa kristittyjä.

 

Asiakirja kuvaa lähetystyön menetelmiä evankeliumin periaatteiden mukaan ja esittää suosituksia kristillistä todistusta varten. Viisivuotisen yhteistyön tulos julkistettiin 28.6.2011 Ekumeenisessa keskuksessa Sveitsin Genevessä.


Lähetystyö kuuluu kirkon perusolemukseen. Jumalan sanan julistaminen ja todistaminen maailmalle on jokaisen kristityn erityinen tehtävä, jota kristittyjen tulee toteuttaa evankeliumin periaatteiden mu...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.